journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 4 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Redaktören:
Välskött ekonomi i Sollentuna

Poltitikerporträttet:
Miljöpartiets Jeanette Belovarsky trivs bra i politikerrollen

Sport:
Hemmaseger i Rösjöloppets elitklass
Storslam i simning

LEDARE
Fortsatt kommunalt självstyre?
Svaret på den frågan är självklart ja! Varför frågar jag detta undrar ni säkert? Anledningen är att kommunminister Lars-Erik Lövdén har meddelat att den statliga tillsynen av kommunerna kommer att skärpas. Fler sanktioner än maxtaxa i barnomsorgen, skatteutjämning och stopplagar är att vänta. Denna viljeinriktning från Lövdén saknar inte bara motstycke i svensk demokratisk historia och tradition, utan också inom övriga EU. Där går utvecklingen i snabb takt mot ökat regionalt och lokalt självstyre. På EU-nivå pågår en intensiv debatt om regioners/kommuners roll i EU:s beslutsprocess med syfte att fördjupad demokratin på EU-nivå.

Läs mer här!Läs mer här

Tyck om hus-tävlingen avgjord

Edsbergs slott. Foto: Peter Holstad

Edsbergs slott blev utsett till kommunens mest omtyckta hus i den fria klassen i den riksomfattande Tyckomhus-tävlingen. Av de fem hus, byggda efter 1950, som samhällsbyggnadsnämnden föreslagit vann Kummelby kyrka. Drygt hundra sollentunabor deltog i tävlingen och hälften svarade via Internet.

Läs mer här!Läs mer här

Scool's out!
Årets upplaga av Schools out bjuder på karaoke och jättedisco under bar himmel.
Edsbergsparken fredagen den 8 juni. Det är som vanligt fritt inträde och alla aktiviteter är gratis.

Läs mer här!Läs mer här

IFS-Sollentuna aktiv förening för anhöriga till schizofrena
Omkring 1 procent av befolkningen får dignosen schizofreni någon gång under sin livstid. I Sollentuna fanns, när en inventering gjordes för några år sedan, 384 psykiskt sjuka. IFS – Sollentuna är en förening för anhöriga till människor med psykiska funktionshinder. Föreningen har funnits sedan 1993 och har ett 100–tal medlemmar.

 Läs mer här!Läs mer här

Lill Lindfors har blivit Sollentunabo
I 40 år, allt sedan debuten i Hagge Geigerts nyårsrevy 1961, har Lill Lindfors tillhört svenskt artistliv. Numera är hon också sollentunabo, boende i ett underbart litet 1700-talshus längst bort i Rotebro.

 Läs mer här!Läs mer här

Bokens dag en inspiration till läsning
Idag är det ute att läsa böcker. Därför anordnade Rudbecksskolan Bokens dag i maj, då kända och mindre kända författare bjöds in till möten med eleverna. Allt för att öka ungdomars intresse för att läsa och skriva. Kanske hjälpte det att höra poeten Bob Hansson berätta vad han fick lära sig i skolan:
" Om du inte läser läxan blir du uteliggare".

Läs mer här!Läs mer här

Anna Maria Andersdotter Lundström - Fru Almqvist
En enkel sollentunaflicka kom att bli maka till en av våra största författare. Vem var hon och hurdan var hon? Love Almqvist räknas till en av våra främsta författare, kanske var han vår förste moderne skriftställare.
Kulturnämnden arrangerar den 25-26 augusti en stor Almqvistfestival i Sollentuna. Det blir ett späckat kvalitetsprogram för både barn och vuxna.

Läs mer här!Läs mer här

Landsnora kvarn maler igen
En gång på våren och en gång på hösten maler Sollentuna hembygdsförening mjöl i den gamla 1600-talskvarnen i Landsnora vid Edsvikens nordöstra hörn. En skön vardagskväll i början av maj var det dags för årets första malning.

Läs mer här!Läs mer här

Järvareservatet återskapar odlingslandskapet
Under vintern har ett projekt dragit igång för att återställa det äldre kulturlandskapet i närheten av Bögs gård.
– Järvareservatet ska vara ett vackert landskap med spår av hur det sett ut förr, säger Rikard Dahlén på kommunens naturvårdsenhet.

Läs mer här!Läs mer här

Europeiska året för språk 2001
Alla kan lära sig ett nytt språk

I år är det Språkåret. Europarådet har tagit initiativ till "Det europeiska året för språk 2001", som genomförs i alla EU-länder. Även i Sollentuna blir det under hösten en rad aktiviteter med anledning av Språkåret.

 Läs mer här!Läs mer här

Köp inte ut till ungdomar
Ge ungdomarna fasta regler, köp inte ut sprit och kontakta föräldrarna till ditt barns kompisar. Det är några av de handfasta tips som finns i socialtjänstens broschyr "Ju mindre morsan och farsan vet, desto bättre…eller?". Nu har broschyren skickats ut till alla hushåll i Sollentuna som har barn mellan 12 och 16 år.

 Läs mer här!Läs mer här

Krisinformation på fyra språk
– Sollentunabornas beredskap inför elavbrott är inte dålig – den är i det närmaste obefintlig, säger Bo Stübner, hemskyddshandläggare i Sollentuna kommun.
Men nu finns information om hur man ska göra sig beredd för krisen på fyra olika språk.

Läs mer här!Läs mer här

Stora byggplaner kring Järvafältet
Sollentuna kan i framtiden bli en del av Kista Science City.
Kommunstyrelsens beslut innebär att Sollentuna ingått ett avtal med Stockholm och stadsdelen Kista samt Upplands-Väsby kommun om samarbete bland annat när det gäller utveckling av näringslivet, vägnätet och spårtrafiken, men också när det gäller utbildning, kultur och integration.

Läs mer här!Läs mer här

Tyck till om trafiken i Sollentuna
Fram till den 9 juni har alla Sollentunabor som har synpunkter och idéer kring trafiksituationen i kommunen möjlighet att ge utlopp för sina tankar. I maj inleddes en stor remissrunda/dialog kring utredningen "Trafiknätsanalys för Sollentuna". Ett av förslagen är att maximera hastigheten till 30 km/tim på ett betydligt större antal lokalgator än idag.

Läs mer här!Läs mer här

Helenelund kan bli knutpunkt i tågtrafiken
Den kraftiga utbyggnaden av bostäder och arbetsplatser norr om Stockholm kräver bättre tvärförbindelser inom kollektivtrafiken och bättre förbindelser med Arlanda.
Dessutom behövs en knutpunkt för järnvägstrafiken, Stockholm Nord.

Läs mer här!Läs mer här

Här får döva barn chansen att utvecklas
Förskolan Gröndal i Rotebro är en specialförskola för döva och hörselskadade barn i hela norra Stockholms län. Ända från Norrtälje kommer barn åkande för att gå på "hörselförskolan" i Sollentuna. Det är viktigt för barn med hörselhandikapp att gå i en egen förskola.

Läs mer här!Läs mer här

Danskar och ester gästade kulturskolans dagar
Sång, musik och dans både ute och inne bjöds under Kulturskolans dagar i maj. Under festligheterna deltog också ungdomar från Sollentunas vänorter Saue i Estland och Hvidovre i Danmark.

Läs mer här!Läs mer här


Markku Huovila  ritar om Sollentunas favoritförfattare::

Läs fler nummer av Sollentunajournalen