journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 5 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Ledaren:
Förnyelse för bättre boende

Politikerporträttet:
Esbjörn Melin (fp)

Kyrkovalet
16-åringar får rätt att rösta
Detta vill politikerna med kyrkan

Mässan växer
Första spadtaget för Sveriges modernaste mäss- och kongresscenter togs på parkeringsplatsen utanför Sollentunamässans huvudentré. Fyra år beräknas bygget pågå och utöka mässans lokaler från nuvarande 18 000 till 55 000 kvadratmeter.

 Läs mer här!Läs mer här

Snart dags för Riksmarschen
Lördagen den 22 september klockan 12 – 16 genomförs Riksmarschen. Eller Riksmarscherna! För det blir flera arrangemang i Sollentuna.

 Läs mer här!Läs mer här

Silverdal invigt
Den femte juni invigdes projektet Silverdal som ska ge Sollentuna ett nytt bostadsområde och en vetenskapspark

 Läs mer här!Läs mer här

Margreteborg-Silverdal-Rådan
Namnförvirring i nya bostadsområdet
Efter det att Sollentuna kommun förvärvat Rådan 1989 började planerna för exploateringen av silverdalsområdet i södra delen av kommunen ta form. Projektet gavs först namnet Margreteborg men byggföretagen JM, Skanska och Sollentuna kommun, tyckte att namnet Silverdal lät bättre. Alla dessa namn kan verka förvirrande, här följer därför ett försök att reda ut begreppen.

 Läs mer här!Läs mer här

 

Nya rutiner för farligt avfall

Att villahushållens farliga avfall hämtas är en av nyheterna som trätt i kraft i kommunen i sommar. Nytt är också att elektriska och elektroniska prylar omfattas av producentansvar och ska lämnas separat.

Läs mer här!Läs mer här

Kompostpremiär
Den andra juli kördes första lasset med sollentunabornas bioavfall iväg till komposteringsanläggningen Sofielund i Huddinge. Invigningsdagens bioavfall kom från Rotebro vars fastighetsägare har varit mycket bra på att sortera.

Läs mer här!Läs mer här

Edsbergs centrum diskuterar förnyelse
Konsum slog igen dörrarna för sista gången den 17 december 1999 vilket gav Sollentunahem anledning att se över framtiden för Edsbergs centrum. Vid ett välbesökt öppet samrådsmöte kunde Edsbergarna framföra sina synpunkter.

Läs mer här!Läs mer här


Markku Huovila ritar om konsten i Sollentuna:

Läs fler nummer av Sollentunajournalen