journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 6 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Ledaren:
Kampen mot narkotika måste öka

Politikerporträttet:
Britta Hansson (sp)

Reseskildring:
Studieresa till Kalifornien kan utveckla Sollentuna

Vattenvård i Sollentuna
I tre år har Sollentuna deltagit i Oxundaåns vattenvårdsprojekt tillsammans med fyra andra kommuner. En gemensam dagvattenpolicy kan bli ett första resultat i höst.

 Läs mer här!Läs mer här

Socialtjänsten vill ha fler klagomål
Socialnämnden har antagit en ny policy som betonar hur viktigt det är att ta besökarnas synpunkter på allvar och att snabbt reda ut problem. Samtidigt startar socialtjänsten en ny klagomålshantering som uppmanar alla att tycka till.

 Läs mer här!Läs mer här

Så får nya gator namn
En projektgrupp, namnberedningen, förbereder namnförslag på vägar, gator och kvarter i Sollentuna. I gruppen sitter tjänstemän med kompetens från olika områden samt en representant från hembygdsföreningen. Sedan är det samhällsbyggnadsnämnden som beslutar.

 Läs mer här!Läs mer här

Turebergs förnyelse
Sedan 1997 pågår ett projekt på Malmvägen i centrala Tureberg för att skapa en bättre livssituation för de boende.
– Syftet är att skapa ett samarbete av resurser och verksamheter mellan Sollentunahem, kommunen och andra som är verksamma i området, säger Christina Johansson, kommunens kontaktperson i projektet .

 Läs mer här!Läs mer här

Snabbt fullmäktigemöte i november
Kommunfullmäktigemötet den 17 september var snabbt överstökat eftersom inga stora frågor fanns med som kunde locka till debatt.
Mötet inleddes med en tyst minut för alla som drabbats av terroristattacken i USA.

 Läs mer här!Läs mer här

Carl Jonas Love Almqvist

Visst går det an!
Carl Jonas Love Almqvists kulturfestival blev stor succé

Läs mer här!Läs mer här

Många röstade i kyrkovalet
Vinnarna i kyrkovalet den 16 september blev POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (hette tidigare ALF, arbetsgruppen för levande församling) som ökade med två mandat och med sina 16 mandat. POSK är nu det största partiet i Sollentuna kyrkofullmäktige

 Läs mer här!Läs mer här

Framtidens anhörigstöd avhandlas i oktober
Anhörig 300 är ett treårigt projekt som snart är avslutat. Projektet är initierat av riksdagen för att utveckla metoder och stödformer för anhörigvårdare. Anhörigstödet kommer att finnas kvar i Sollentuna även i framtiden. Flera öppna möten under oktober ska utgöra avstamp inför framtidens anhörigstöd i Sollentuna.

 Läs mer här!Läs mer här

Posten ändrar skepnad
Postens nya servicenät genomförs successivt i landet. Förändringen har nyligen börjat genomföras i Örebro. I Sollentuna blir det premiär för det nya servicenätet tidigast i november nästa år.

Läs mer här!Läs mer här

Så blir maxtaxan
Sollentuna kommun inför maxtaxa i barnomsorgen vid årsskiftet. Eftersom maxtaxan grundar sig på hushållets inkomst måste föräldrarna uppge hur mycket de tjänar.
Därför har ett brev nyligen gått ut till alla hushåll med barn i Sollentuna.

Läs mer här!Läs mer här

Snickarbarnens förskola återuppstår
I höstas slog förskolan Snickarboa igen efter tio års verksamhet. Men strax därefter öppnades Snickarbarnens förskola, en ekonomisk förening som satsar på kvalitet, i samma lokaler.

Läs mer här!Läs mer här

Företagsinbrott på Malmvägen
Pizzerior, kiosker, livsmedelsaffärer, frisörer, tryckerier, bildelsföretag och så vidare. Alla finns de på Malmvägen i Sollentuna centrum och alla har de ett gemensamt problem - inbrott.

Läs mer här!Läs mer här


Markku Huovila ritar om en konstutställning i Sollentuna:
Serienr 6.GIF (78248 bytes)

Läs fler nummer av Sollentunajournalen