journalen1.jpg (18794 bytes)Peter Holstad
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 36 Nr 7 2001.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Ledaren:
Eleven i centrum

Politikerporträttet:
Stefan Borg (m)

Poet:
Poeten och läraren Sebüktay Kaan

En "Sinnenas trädgård" i Sollentuna?
En Sinnenas trädgård kan bli verklighet i parken bakom servicehuset på Malmvägen i Turebergs centrum. Den ska vara knuten till äldreverksamheten på Malmgårdens dagverksamhet. I trädgården ska de fem sinnena lukt, känsel, hörsel, smak och syn stimuleras.

 Läs mer här!Läs mer här

Lugnande besked från kommunens säkerhetschef:
Inget aktuellt hot mot Sverige
Efter terroristattacken i USA den 11 september har många oroliga Sollentunabor ringt till kommunen och ställt frågor om skydd mot olika tänkbara hot. Sedan USA inlett bekämpningen av terroristorganisationer har det kommit ytterligare samtal. Frågor har bland annat gällt vad som kan hända om terroristorganisationer, som ett svar på USA:s åtgärder, genomför nya terroristangrepp mot USA eller andra länder och om Sverige kan dras in i sådana aktioner.

 Läs mer här!Läs mer här

Konsthantverkskurs för kvinnor
Prisma är namnet på en yrkesinriktad folkhögskolekurs i konsthantverk för kvinnor i centrala Tureberg. Sedan starten 1999 driver rektorn Gola Mahram Prisma som en filial till Mångkulturellt Folkbildningscentrum.

Lokalerna i servicehuset på Malmvägen är ljusa och trevliga. Här låg förut en affär, men i februari i år kunde Prisma flytta in i de nyrenoverade rummen.

Läs mer här!Läs mer här

 

Ingen är kollektivt skyldig
Sollentuna kommuns referensgrupp för integrationsfrågor tar bestämt avstånd från yttranden och handlingar som innebär att muslimer i allmänhet ges skulden för de avskyvärda och skrämmande terrorattacker som inträffat i USA.

 Läs mer här!Läs mer här

Ung företagsamhet på Rudbecksskolan
Företagargymnasiet kallas en gren på det samhällsvetenskapliga programmet på Rudbecksskolan. Utbildningsgrenen arbetar för ett fruktbart samarbete mellan företag och skola i Sollentuna.

 Läs mer här!Läs mer här

– Vi har Sveriges bästa skola!
Ola Liss skräder inte orden när han berättar om Rudbecksskolans löpargymnasium. Och nog har han skäl att vara stolt. I september blev löpargymnasiet svenska mästare i Skol-SM i friidrott.

Ola Liss är mycket nöjd med att det gick så bra för skolan på SM och tror att ryktet nu kommer att sprida sig så att ännu fler duktiga unga löparlöften kommer att söka sig hit.

Läs mer här!Läs mer här

Fastighetsaffärer i fullmäktige
Försäljning av Tunbergsskolans lokaler på Häggviksvägen var en fråga som väckte mycket debatt på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober.

De senaste åren har skolan inte använts på grund av förhöjda värden av magnetisk fältstyrka orsakade av en närliggande kraftledning. Strålningen anses ändå inte vara så stark att lokalerna inte kan användas

Läs mer här!Läs mer här

Handlingsprogram mot våld inom familjen
Sollentuna kommun har idag ingen sammanhållen strategi mot våld inom familjen. Därför har socialtjänstkontoret på uppdrag av socialnämnden tagit fram ett handlingsprogram som heter Våld inom familjen. Våld mot kvinnor. Barn och ungdomar som bevittnar våld.

Läs mer här!Läs mer här

Röda Korset i nya lokaler
Röda Korsets sollentunakrets nyinvigde den 29 september sina utvidgade lokaler på Engelbrektsvägen 1. Där har nu all verksamhet samlas, så att sollentunaborna slipper springa runt på flera ställen.

Läs mer här!Läs mer här


Läs fler nummer av Sollentunajournalen