journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Hundratals ton avfall blir jord

Redan har sollentunaborna samlat in cirka 100 ton komposterbart avfall under 2002. Det är lika mycket som man lyckades samla in från juli till december förra året. Enligt prognosen kommer sollentunaborna att samla in mellan 600 och 700 ton bioavfall innan 2002 är slut.
Idag deltar cirka 10 000 hushåll i insamlingen av bioavfall.
– Dessa hushåll har aktivt valt att få sortera ut sitt komposterbara avfall. Nu går vi vidare och målet är att alla sollentunabor ska erbjudas möjlighet att vara med, säger Per Thelander på Teknik och stadsbyggnad.

Det komposterbara avfallet förs till en anläggning i Huddinge, där det förvandlas till jord genom biologisk behandling. För att jorden ska bli av god kvalitet är det viktigt att bioavfallet som lämnas är väl sorterat. Hittills har inget av Sollentuna avfall refuserats av SRV-Återvinning.

– Bara en väldigt liten del av avfallet har varit felsorterat, vilket känns mycket bra. En förklaring är säkert entreprenören som samlar in bioavfallet kontrollerar avfallets kvalitet. Om hushållet inte sorterar rätt får man en varning och kan i sista hand bli tvungen att ändra sitt sopabonnemang, säger Per Thelander.
Den som sorterar ut bioavfallet betalar idag en lägre avfallstaxa än den som lämnar allt avfall i samma tunna.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna