journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Kultur för alla på Edsvik

Hur ska Edsbergsparkens och Edsviks konsthalls framtid se ut?
I Duvslaget vid Edsbergs slott diskuterades detta på ett möte mellan represententer från olika föreningar liksom från Sollentuna kommun.

De cirka 40 personer som var samlade på kvällen den 12 mars fick vara med om en stundtals livlig debatt. Mötet var utlyst av föreningen Stallbackens Vänner med anledning av den ekonomiska kris som drabbade konsthallen förra året och som föranlett kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på hur hela parkområdet inklusive konsthallen ska användas.

Mötet inleddes med en redogörelse för förslaget av kommunens planeringschef Erik Barkman.
– Vi anser att man måste satsa både på bredden och på till exempel spetsutställningar, sa Erik Barkman.

Men för att kunna göra det måste även kommersiella intressenter tas med, menade han. En planerad restaurang och bokshop skulle drivas privat, medan den kulturella verksamheten skulle få kommunalt stöd. Bostäder på Landsnoravägen, fler uthyrda lokaler i parkområdet (även som bostäder) och en konferensanläggning var andra idéer i arbetsgruppens förslag för att aktivera hela området.

Att det finns ett starkt och konkret intresse från föreningslivet i Sollentuna att använda lokalerna i området var annars något som framgick tydligt på mötet. Företrädare för Oddfellows, kören Silverdal, Squaredans-föreningen och pensionärernas bouleför-ening var på mötet och alla ville de förlägga sin verksamhet till parkområdet.

Och att få fler människor till Edsbergs-parken genom att bredda verksamheten verkade hela mötet kunna enas om. Frågan är bara hur detta ska gå till. Att få dit ungdomar genom att till exempel ha strandvolley-uppvisning var ett förslag. Vikten av att invandrare ska hitta dit var något som ordföranden i föreningen Stallbackens Vänner, Wilhelm von Essen, på-talade.

– Att till exempel folkhögskolekursen Prisma, där många invandrarkvinnor lär sig konsthantverk, lämnar Servicehuset och etablerar sig här skulle vara positivt för integrationen.

Dessutom såg Wilhelm von Essen och flera andra mötesdeltagare en motsättning mellan kommersiella och kulturella eller samhälleliga intressen. De menade att det förslag som den av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen presenterat lagt för stor vikt vid det kommersiella.

Kritiska var också flera represententer för det lokala konstlivet. De menade att konstnärer från Sollentuna borde få ställa ut i större utsträckning i konsthallen.
- Det är viktigt att inte bara ta in världskändisar, sa målaren och grafikern Erik Cedervall.

Per Nilsson

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna