journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Hotell Sollentunahem - en oas för resenärer i Nicaragua Hästfritids på Överby ridskola Björn Sandqvist prisad föreningsledare
 

FORUM

Lärarna är skolans viktigaste resurs

Lärarna är viktiga förebilder för våra barns utveckling under många år. Näst efter föräldrarna spelar de den viktigaste rollen när det gäller att stimulera barn att skaffa sig de kunskaper som krävs för att de ska utvecklas till fria och ansvarsfulla individer.

Kräv svar av dina politiker!

På kommunens webbplats kan du ställa frågor till samtliga nämndordförande.

En gravsten till Hejrat

Sollentunapolitikern Hejrat Sholepak (v), som avled för två år sedan får nu en gravsten.

Fler miljöcertifierade företag i Sollentuna

Kommunens miljöredovisning för 2001 visar på mycket buller, något mindre luftföroreningar och dubbelt så många miljöcertifierade företag än året innan.

Sollentunas nye kommundirektör

Ulf Bergh Ulf Bergh tillräder sin tjänst som Sollentunas kommundirektör den 1 maj.

 

Kultur för alla på Edsvik

Framtiden för Edsbergsparken och Edsviks konsthall har diskuterats på ett möte.

Trångt för eleverna på Runan

Elever på Runan Det är trångt på Runan och Vibyskolan. Lösningen är tillfälliga paviljonger.

Kö till kommunala skolor

Hittills har 1764 elever och blivande elever ställt sig i kö till Kommunala skolan i Sollentuna. .

All vuxenutbildning på samma ställe

Vuxenutbildningen i Sollentuna har en ny organisation som gör det lättare för den som behöver utbildning att hitta rätt.

"Målet är att färre ska vräkas från sin bostad"

Förhoppningsvis ska färre psykiskt funktionshindrade människor vräkas från sin bostad efter översynen av kommunens socialpsykiatri, hoppas socialchefen Marja Rudberg.

Snart möjligt att välja vem som ska sköta hemtjänsten?

Ett förslag om kundval i hemtjänsten går nu ut på remiss. Bra eller dåligt? Politiker i vård- och omsorgsnämnden tycker till.

 

"Sollentunas äldre är pigga och aktiva"
Karl-Gustaf Mattson Sollentunas 82-åringar är nöjda med livet.
Karl-Gustaf Mattson, 82, njuter av livets guldkanter. 

Unga diskuterade politik i norska Oppegård

Hur väl utnyttjar ungdomar de möjligheter till inflytande som finns? Sollentunaungdomar åkte till Oppegård för att diskutera.

Folkhälsoföreläsningar mars-april

Föreläsningar i folkhälsans tecken

Spring Rösjöloppet 12 maj

Söndagen den 12 maj är det åter dags för Rösjöloppet, nu för 37:de gången. Dagen innan går Rösjöstafetten.

Hundratals avfall blir jord

Sollentunaborna har redan lyckats samla in 100 ton komposterbart avfall i år.

Konstronda för tredje året

Besök sollentunakonstnärers öppna ateljéer den 13 och 14 april.

Nämnt i nämnderna


Markku Huovila har sett videon om Sollentunas historia. Videon, Sollentunafilmen, finns att köpa i kommunhusets reception.

Läs fler nummer av Sollentunajournalen