journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Kundval i hemtjänsten - bra eller dåligt?

Snart möjligt att välja vem som ska sköta hemtjänsten?

Redan nästa år kan äldre och funktionshindrade som har hemtjänst få välja vilket bolag som ska arbeta för dem. Ett system för kundval inom hemtjänsten är på gång i Sollentuna och nu går ett förslag ut på remiss.

I dag har hemtjänstbolagen i Sollentuna ansvar för olika geografiska områden. Den kommunala utföraren Sollentuna Hemtjänst med Omsorg jobbar i Rotebro, Edsberg och Häggvik/Norrviken medan Förenade Care arbetar i Helenelund och Frösunda Vårdcentrum i Tureberg.

– Idag finns en viss möjlighet för kunden att välja vem som utför hemtjänsten. I framtiden, om det nya förslaget antas, blir det valet en rättighet, säger Chris Setterblad, chef för vård- och omsorgsnämndens kansli.

En konsult har tagit fram förslag till kundvalssystem i Sollentuna, bland annat genom att titta på andra kommuner. Relativt nyligen har till exempel Stockholm, Solna och Järfälla infört kundval i hemtjänsten. Nacka, Danderyd och Täby har det sedan en tid tillbaka. Ingen av kommunerna har ännu gjort någon utvärdering.

Enligt förslaget bör kommunen teckna ett ramavtal med mellan fem och tio olika bolag som ska sköta hemtjänsten. Den som har hemtjänst kan välja mellan alla bolag. Olika utförare skulle kunna ha olika specialiteter, till exempel personal som kan olika språk, särskild kompetens att ta hand om dementa eller något annat.

När kommunen upphandlar företagen ska man i första hand ta hänsyn till kvaliteten. Kommunen ska också kräva att bolaget kan ansvara för den som får hemtjänst från klockan 7.30 till klockan 23. Nattliga larm bör tas om hand av en gemensam nattpatrull.

Liksom förut ska den som får hemtjänst ha möjlighet att välja vilken personal som ska komma. Företagen som upphandlas ska också kunna erbjuda tilläggstjänster, till exempel mattpiskning, storstädning eller annat som inte ingår i hemtjänstens vanliga åtaganden.

– De utförare som inte har verksamhet i kommunen idag kan tycka att det här förslaget har en nackdel. Företagen får inte givna kunder från början utan pensionärerna ska själva välja vilka som ska arbeta hos dem. En fördel är att det blir en smidig övergång för både pensionärer och anställda. Om kunden inte vill byta hemtjänstanordnare stannar man kvar hos den man redan anlitar. Vill man byta så gör man det, säger Chris Setterblad.

Avgiften som kunden ska betala för hemtjänsten blir den samma som idag. Det blir ingen skillnad i pris mellan kommunala eller en privata utförare.

Förslaget går nu på remiss till fackförbund, utförare som inom hemtjänsten i Sollentuna idag, vårdföretag samt till pensionärsrådet och handikapprådet.
– Pensionärsrådet och handikapprådet får representera allmänheten. Men vill man som enskild medborgare läsa förslaget och lämna synpunkter går det bra att beställa material från oss, säger Chris Setterblad.

Vård- och omsorgsnämndens kansli når du på telefon 579 216 20.

Eva Nilsson

Kundval i hemtjänsten - bra eller dåligt?
Så här säger några politiker i vård- och omsorgsnämnden.

Benkt Kullgard (m), ordförande:
– Fördelen med kundval är att du som är berättigad till hemtjänst aldrig behöver motivera vilket företag du vill anlita. Idag är kanske många äldre missnöjda med hur deras hemtjänst sköts men de vill inte klaga. De som kommer att utnyttja valmöjligheterna är de äldre som erhåller hemtjänst för första gången, tror jag.

– Vi menar att en sund konkurrens mellan flera utförare leder till en högre kvalitet i verksamheten. Vi vill att de olika hemtjänstanordnarna ska upphandlas av kommunen för de äldre ska garanteras kvalitet och för att kommunen ska ha ett övergripande ansvar.
– Hittills har det inte varit några problem för de äldre att välja och min uppfattning är att valmöjligheten uppskattas.

Christina Högmark-Bergman (s), andre vice ordförande:

– En viss valfrihet är bra, men man bör inte få välja på fler än 3-4 vårdgivare. Det viktiga är att få välja vilket vårdbiträde som kommer hem, vilket man redan kan få idag.

– Hemtjänstanordnarna bör få ansvar för vissa geografiska områden. Det blir lättare för de äldre, deras anhöriga och utförarna att lära känna varandra och det blir lättare för vårdgivarna att samarbeta med primärvården, samrehab och sjukvården.

– Valfrihet kostar alltid pengar och ekonomin måste gå ihop. Vi måste satsa tillräckligt för att få en bra kvalitet på vården. Marknaden garanterar inte automatiskt att kvaliteten blir god.

– Jag tycker också att pensionären borde ha större rätt att välja vad som ska ingå i hemtjänsten. Till exempel bör storstädning eller fönsterputs ingå grundservicen.

Margareta Pettersson (v), ledamot:

– Jag tycker inte att vi ska ha kundval!
– Det viktiga är att de som behöver hjälp får det. Vi bör använda pengarna till det och inte till administration av ett kundvalssystem.

– Det är viktigt att ha inflytande över sin hemtjänst och att det är en bra personkemi mellan den som ska utföra hjälpen och den som tar emot den. Det är mindre viktigt att få välja företag.

– Jag tycker att all hemtjänst ska bedrivas i kommunal regi eftersom kommunen ändå ansvarar för hemtjänsten. Därför borde kommunen anställa personal med olika typer av kompetens istället för att upphandla olika företag.

– Vi vill inte bereda väg för ett system som underlättar för den som har pengar att kunna köpa sig en bättre vård och omsorg medan den som har låg pension får nöja sig med vad som bjuds.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna