journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Nämnt i nämnderna

Skola i Silverdal
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att i första hand föra diskussioner med IMR-skolan och i andra hand Kunskapsskolan för att driva skola i det nya bostadsområdet Silverdal. I Silverdal planeras cirka 700 bostäder och en vetenskapspark. Här ska det också finnas en förskola och en skola för barn från förskoleklassen till år 9.
Barn- och ungdomsnämndens kansli har gått ut med en intresseförfrågan om att driva skola i Silverdal. 17 utförare anmälde sitt intresse.
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet och vänsterpartiet deltog inte.

Teknikplugg för flickor i sommar
Även i år blir det sommarundervisning för barn i år 7-9. Det har barn- och ungdomsnämnden beslutat. Undervisningen ordnas av Kommunala skolan i Sollentuna.
Sommarundervisningen ska också samordnas med en teknikkurs för flickor i år 7-8. Till teknikkursen ska kommunen söka pengar från Skolverket. I övrigt bör sommarundervisningen inte kosta mer än 300 000 kronor, anser nämnden.

Policy för barn som behöver särskilt stöd
Kommunfullmäktige har antagit policydokumentet "Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget". Dokumentet ska gälla från och med den 1 mars i år till den sista december 2003.
Policyn ska användas för att förbättra samarbetet mellan kommun och landsting och för att klarlägga vem som har ansvar för vad när det gäller barn med psykiska eller psykiatriska problem eller funktionshinder.

Nytt avtal med Attunda
Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag till avtal med Brandkåren Attunda för 2002. Brandkåren är ett kommunalförbund och består av räddningstjänsterna i Järfälla, Upplands Väsby, Upplands Bro och Sollentuna. Enligt avtalet ska Sollentuna betala 23 321 000 kronor för räddningstjänsten.

Ändrad hyra för hemlösa
Nu har socialnämnden beslutat ändra "hyran" för de boende på Åkerbo kortttidsboende. Åkerbo är till för bostadslösa personer med missbruksproblem eller andra sociala problem som behöver stöd och invigdes 2000. En översyn visar att priserna för att bo där behöver justeras. Från och med den 1 april i år gäller delvis nya avgifter. Avgiften för boende i inackorderingsrum är oförändrad (80 kr/dygn), liksom för en träningslägenhet med två rum (4500 kr/mån). För 1-2 personer i dubblettrum sänks kostnaden från 140 till 90 kr/dygn och för personer i enrums träningslägenhet höjs hyran från 3000 till 3300 kronor.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna