journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Karl-Gustaf Mattson, 82,  njuter av livets guldkanter
Behöver du hemtjänst?

"Sollentunas äldre är pigga och aktiva"

Sollentunas 82-åringar är nöjda med livet. De äldre är aktiva och motionerar mycket trots att flera av dem äter mediciner. Det visar projektet Uppsökande Verksamhet, som kartlagt alla personer i kommunen födda år 1920.

Projektledaren Carina Hjelm-Antonsen har träffat 119 personer i Sollentuna som är födda år 1920 och som inte har någon regelbunden hjälp från kommunen. Hon konstaterar att de gamla är pigga och aktiva.
– Många av dem som jag inte fick tillfälle att träffa svarade att de helt enkelt inte hade tid, säger Carina Hjelm-Antonsen.
Hennes uppdrag har varit att ta reda på hur de gamla har det, men även att informera de äldre om vilken hjälp de kan få från kommunen och om kommunens äldreomsorg.

Sammanlagt 199 personer har besvarat en enkät som innehåller frågor om deras livssituation och deras kännedom om kommunens äldreomsorg. Enkätsvaren visar bland annat att 86 procent tycker att de mår bra eller mycket bra. Trots detta äter de flesta (83 procent) mediciner. Det vanligaste är att man medicinerar mot hjärtbesvär och besvär med blodtrycket. De flesta tycker att de bor bra och klarar sig väl i hemmet, men trösklar, trappor och brist på hiss är ett problem, tycker några. Trots det vill så gott som alla som deltagit i enkäten (97 procent) bo kvar i hemmet så länge det bara är möjligt.

Många av de intervjuade motionerar varje dag, till exempel genom att promenera, cykla eller arbeta i trädgården. Nästan alla (92 procent) ägnar sig åt någon fritidssysselsättning, Populärast är att läsa och lösa korsord, men kortspel, trädgårdsarbete och musik är också vanligt.

Av de personer som deltagit i enkäten har bara ett fåtal någon gång fått hjälp från kommunen. En av tre svarar dock att de har någon form av hjälp, vanligen från barnen. Det som de gamla behöver hjälp med är främst att handla och städa.

Två av tre svarande vet var de ska vända sig om de behöver hjälp från kommunen. Bäst kunskap om detta har de som bor i Rotebro och Rotsunda. Däremot är kunskapen om vad man kan få hjälp med sämre.

– Tvätt och städning känner man till, men många blev förvånade när de fick höra att man till exempel kan få hjälp med av- och påklädning eller personlig hygien. Några av de personer jag intervjuat har sedan hört av sig till kommunen och begärt olika sorters hjälp. Flera önskar också att saker som trädgårdsarbete, snöskottning, fönsterputs och andra tunga sysslor skulle ingå i hemtjänsten, säger Carina Hjelm-Antonsen.

En stor del av de intervjuade 80-åringarna kände till att kommunen har träfflokaler för äldre, men ansåg att dessa främst var till för människor som var äldre och sjukare än de själva.

Projekt Uppsökande verksamhet genomfördes från augusti 2002 till november 2001. Nu kommer det att följas upp genom att en kort sammanfattande utskrift skickas ut till samtliga personer som deltagit i undersökningen.

Eva Nilsson

Karl-Gustaf Mattson, 82, njuter av livets guldkanter

– Man får inte isolera sig, då går det snabbt bakåt!
Det säger Karl-Gustaf Mattson i Tegelhagen, en av de 82-åringar som intervjuats i projektet Uppsökande verksamhet i Sollentuna.
Själv deltar han i många olika aktiviteter, har många vänner och njuter av livet trots att hälsan alltid inte varit den bästa.

Karl-Gustaf Mattson verkar vara en obotlig värmländsk optimist som ser det positiva i tillvaron även vid svåra tillfällen. Sedan 1948 bor han tillsammans med hustrun Karin i ett hus i Tegelhagen och har inga planer på att flytta.

– Idag har vi ingen hjälp från hemtjänsten, men jag har färdtjänst. Det begärde jag efter att projektledaren för Uppsökande verksamhet, Carina Hjelm-Antonsen, besökt oss och berättat om vilken hjälp man kunde få. Annars tycker jag att det känns ganska svårt att be om hjälp från kommunen. Min fru och jag har ju varandra och klarar oss bra, trots vissa krämpor. Vi får se hur det blir i framtiden.

Karl-Gustaf Mattson är född några mil utanför Karlstad och gick in i det militära efter studenten. Han utbildade sig till officer, men civilanställdes så småningom på FOA, Försvarets Forskningsanstalt. När det var tid att gå i pension var Karl-Gustaf chef för FOA:s centralkansli. Under sista året på arbetet fick han en hjärtinfarkt och bypassopererades dagarna efter att han gått i pension.

Men Karl-Gustaf Mattson hämtade sig med tiden och eftersom han var van att föra ett aktivt liv gick han in i SPF, Sveriges Pensionärsförbund, där han sedermera blev vald till ordförande i Stockholmsdistriktet.
– Föreningsarbetet är verkligen en guldkant på tillvaron, men det kunde vara ganska hektiskt som ordförande. Jag fick stroke. Hade jag inte varit aktuell för omval hade det varit svårt att komma igen, menar Karl-Gustaf.

Ytterligare någon tid senare konstaterades att Karl-Gustaf hade cancer i magen och han fick bland annat operera bort magsäcken.
– Jag har haft många sjukdomar och idag äter jag mycket mediciner. Men jag har alltid blivit mycket väl behandlad i sjukvården. De, och husläkaren som jag haft i 20 år, ska ha en eloge.

Karl-Gustaf, som tidigare spelat tennis och badminton, kan på grund av en utsliten fot inte längre vara så fysiskt aktiv. Men hjärnan tränar han med bridge två gånger i veckan tillsammans med hustrun Karin och kompisarna i pensionärsföreningen. Dit går han också på till exempel månadsmöten och föreläsningar ibland.
– Det är så viktigt att ha goda vänner! Genom pensionärsföreningen har vi verkligen träffat många som vi umgås med och blir bjudna till.

I övrigt unnar sig Karl-Gustaf fotvård ibland och han får regelbundet massage på Sturebadet. Tillsammans med hustrun tar han gärna en tur till Åland. Det är njutbara stunder som han ser fram emot.
Karl-Gustaf Mattsons inställning till livet är klar:
– Man ska inte klaga så mycket, utan man ska se till det som är bra.

Eva Nilsson

Behöver du hemtjänst?
Alla som behöver hjälp av hemtjänsten eller som behöver flytta till ett särskilt boende, som sjukhem eller gruppboende måste ansöka om detta. Behovet av insatser prövas individuellt. Det är kommunens biståndsbedömare som handlägger ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service enligt LSS.
Om du vill tala med en biståndsbedömare kan du ringa till kommunens växel, tel 579 10 00. Uppge vilket hemtjänstområde du bor i.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna