journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Trångt för eleverna på Runan

Barn- och ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden arrangerade ett möte i Vibyskolan den 7 mars för att informera föräldrar om skolornas lokalsituation i området.

– Vi visste inte hur många elever som ville gå i Viby- och Runanskolan när skolorna planerades, menade barn- och ungdomsnämndens ordförande Douglas Lithborn (m) vid ett möte med föräldrar på Vibyskolan.

Från början var Runanskolan och Vibyskolan tänkta att användas för låg- och mellanstadieelever. Att antalet barn i området ökat mer än kommunen räknat med och att skolorna numera även används till förskoleklasser och högstadieklasser gör lokalsituationen akut. Dessutom har högstadieeleverna nu möjlighet att välja vilken skola de vill gå och många har valt att gå kvar i Vibyskolorna istället för att flytta till högstadieskolorna i Norrviken och Häggvik.

Tillfälliga paviljonger blir lösningen på de akuta problemen och till hösten ska cirka 400 paviljong-kvadratmetrar uppföras på Runan, företrädelsevis på nuvarande parkeringsytor.

– Baracklösningar skapar oro. Vi vill ha kvaliten kvar när skolorna växer. Det behövs bättre lokaler för högstadieleverna och fler och större gymnastiksalar. Som det är nu kan inte våra barn ha gymnastik i gymnastiksal så ofta som de borde, sa Ing-Marie Bergqvist, mamma till Hampus, Joel och Emil. På frågan när föräldrar och elever kan få besked om vilka klassrum barnen ska ha i höst svarade Runans rektor, Stefan Löfgren:
– Innan semestrarna hoppas vi kunna ge besked om vlka lokaler som blir aktuella.
Kommunen har startat en utredning som ska hitta permanenta lösningarför utbyggnaden av Runan.

Peter Holstad

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna