journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Socialpsykiatrin organiseras om

"Målet är att färre ska vräkas från sin bostad"

Färre psykiskt funktionshindrade människor ska vräkas från sina bostäder efter kommunens översyn av socialpsykiatrin, hoppas socialchefen Marja Rudberg.
– Det viktiga är att vi använder våra pengar där de behövs bäst. Målet är att människor ska kunna bo kvar i sina hem, att man ska kunna få hjälp om och när man behöver och att alla som har möjlighet att gå tillbaka till yrkeslivet ska kunna göra det, säger hon.

Sollentuna kommun har sett över sin socialpsykiatriska verksamhet. Man har kommit fram till att det finns en del brister i organisationen, bland annat att socialsekreterarna varit för få och att verksamheten haft en otydlig inriktning och ledning.
– Vi har i grunden en bra socialpsykiatri, men den kan bli ännu bättre. I samband med översynen har vi tagit fram förslag till förbättringar och har redan börjat genomföra dem, säger Marja Rudberg.

Socialpsykiatrins resurser disponeras nu delvis om för att man ska kunna genomföra förändringar i verksamheten. Bland annat har socialsekreterarna blivit fler och organisationen till viss del gjorts om. Marja Rudberg betonar hur viktigt det är att socialpsykiatrin jobbar för att den sjuke ska rehabiliteras, få ett bra liv och förhoppningsvis kunna återgå till arbetslivet. Om man på grund av sin sjukdom inte kan arbeta ska man i alla fall ha något meningsfullt att göra. För att åstadkomma det måste varje klient helst ha en egen plan för sin rehabilitering eller habilitering.

Den öppna verksamheten kommer att finnas kvar, fast inte riktigt i samma omfattning som tidigare.
– Men Ture resurscenter kommer även i fortsättningen att ha öppet ungefär som förut och vara en träffpunkt för den som vill. Det blir inga stora förändringar i den verksamheten.

Riksförbundet för Social och Mental hälsa (RSMH) driver också två öppna verksamheter i Sollentuna, café Brofästet i Tureberg och Värmekällan i Häggvik. Kommunen bidrar med pengar till dessa och de ska komplettera de kommunala träffpunkterna. Just nu pågår diskussioner med RSMH om att flytta Värmekällan till andra, mer lättillgängliga, lokaler.

Edsbergs resurscenter, där psykiskt funktionshindrade idag kan få arbetsträning eller träffa en boendestödsgrupp, ska utvecklas och socialpsykiatrin kommer också att utöka sitt samarbete med Arbetscenter framöver.
– Den som varit på rehabilitering i Edsberg kan försiktigt slussas över till Arbetscenter, där man kan pröva på arbetslivet igen. På så vis blir det en mjukare övergång, säger Marja Rudberg.

Boende och boendestöd är en annan mycket viktig del inom socialpsykiatrin. Även detta ses över.
– Vi behöver öka antalet boendeplatser i kommunen. Idag har Sollentuna en större mängd psykiskt funktionshindrade i boenden utanför kommunen än vad andra kommuner i stockholmsområdet har. Nu gäller det för oss att göra det möjligt för klienterna att flytta hem till Sollentuna igen. Vi måste också arbeta för att den psykiskt funktionshindrade som har en lägenhet inte blir vräkt. I detta arbete är boendestödjarna mycket viktiga. Man borde också kunna erbjuda klienten att få komma till ett korttidsboende ibland. Då behövs dock medicinskt stöd från landstinget.

Marja Rudberg hoppas också att socialtjänsten i Sollentuna kan bygga upp ett bättre samarbete med landstingets socialpsykiatri. Det är inte ovanligt att det finns brister i samarbetet mellan landstinget och kommunerna, men Marja Rudberg tror att det kan bli ändring på det.
– Projektet är ännu i sin linda, men vi hoppas kunna bygga upp något nytt och bra.

I framtiden planerar socialtjänsten också att i samarbete med landstinget starta ett mobilt team som ska ge de psykiskt sjuka stöd på kvällar, nätter och helger.

Eva Nilsson

 

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna