journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Kräv svar av dina politiker!

Vill du slå näven i bordet? Vill du veta varför politikerna beslutar som de gör eller vill du tala om för dina politiker att de gjort något bra?

På Sollentuna kommuns webbplats kan du direkt skriva in ett meddelande till den nämndordförande du vill ha svar från. Ditt brev och svaret publiceras sedan på webbplatsen, som uppdateras kontinuerligt. Du ska inte behöva vänta på svar i mer än en vecka.

Här kan du ställa frågor till Torbjörn Rosdahl (m), kommunstyrelsen, Roland Grip (s), kommunstyrelsen, Douglas Lithborn (m), barn- och ungdomsnämnden, Ann-Christine Elken (c), fritidsnämnden, Ingwar Åhman-Eklund (sp), kulturnämnden, Ann-Christine Kjellson (m), miljö- och hälsoskydds-nämnden, Åke Frodin (m), produktionsstyrelsen Sollentuna Hemtjänst med omsorg, Lennart Gabrielsson (fp), samhällsbyggnadsnämnden, Sonia Lunnergård (kd), socialnämnden och Benkt Kullgard (m), vård- och omsorgsnämnden.

Klicka på länken "Fråga dina förtroendevalda

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna