journalen1.jpg (18794 bytes)
journalen2.jpg (6368 bytes) Årgång 37 Nr 2 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se
Vuxna i utbildning


All vuxenutbildning på samma ställe

Vuxenutbildningen i Sollentuna har en ny organisation som gör det lättare för den som behöver utbildning att hitta rätt.
Kunskapsparken är den kommunala enhet som svarar för all intagning till vuxenutbildning. Man erbjuder kvalificerad vägledning och planering av studier . Det kan gälla kurser på gymnasienivå, folkhögskolekurser, universitetskurser och utlandsstudier. Kunskapsparken är helt enkelt en mäklare för alla former av vuxet lärande.
– Fördelen är att allt är samlat på ett ställe, säger Marie Eklund, rektor för Kunskapsparken.

Många förändringar har skett de senaste åren när det gäller vuxenutbildning och ännu mer kommer att hända. Den stora satsningen Kunskapslyftet, som startade 1997, ska nu avvecklas. I Sollentuna finns inte längre några kommunala aktörer som ordnar med vuxenutbildning, all utbildning är upphandlad.

– Vi som har jobbat med Kunskapslyftet tycker att satsningen var framgångsrik, säger Camilla Wallström, kanslichef på gymnasienämnden. Många av dem som började studera på Kunskapslyftet har gått vidare till fortsatta studier eller arbete.

På senare år har en ny syn på vuxenutbildning börjat tränga igenom. Det är inte längre bara en möjlighet för individer att komplettera tidigare kunskaper utan en strategi för ekonomisk utveckling. Även i EU håller denna syn på att slå igenom. EU har tagit fram ett memorandum – ett slags diskussionsunderlag – om livslångt lärade, som nu är ute för diskussion i medlemsländerna.

På Kunskapsparken vill man öka samarbetet med företagen i kommunen. Man kan, förutom att ordna vidareutbildning, hjälpa till med till exempel validering. Det betyder att msn genom tester eller annan bedömning ger intyg på att en person har en viss kompetens. Det kan gälla till exempel invandrare som har utbildning eller erfarenhet av ett yrke men inga formella papper.

– Den nya organisationen ökar samarbetet mellan Kunskapsparken, socialförvaltningen, biblioteken och den lokala arbetsförmedlingen, framhåller Camilla Wallström. Kunskapsparken kommer nästa år att lansera något man kallar Nätparken. Hela utbudet för vuxet lärande ska ligga på Internet, lätt tillgänglig för dem som vill orientera sig.

Lasse Schulze

Vuxna i utbildning

  • 890 Sollentunabor går varje år någon form av vuxenutbildning. Även de som inte läser på heltid är inräknade i siffran.
  • Medelåldern för dem som går vuxenutbildning är 32 år.
  • Dubbelt så många kvinnor som män går vuxenutbildning.

Tillbaka till första sidanTillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v.9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v.13 26 mars v.11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v.23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v.35 27 aug v.33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v.46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna