Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Almqvist-festivalens framtid oviss

Hur nästa års upplaga av Almqvist-festivalen kommer att se ut är för närvarande osäkert. Kulturkontoret som tidigare arrangerat festivalen kommer antagligen inte att finnas kvar i sin nuvarande form, kulturnämnden och fritidsnämnden ska enligt den nya majoriteten i fullmäktige slås ihop.

I sin utvärdering har kulturkontoret kommit fram till att man bör koncentrera festivalen ännu mera kring Edsbergs slott. En endagsfestival har också diskuterats.
- Frågan är om den nya kultur- och fritidsnämnden vill ha någon Almqvist-festival. Kanske måste vi nu prioritera barn- och ungdomsverksamheten, och det är ju i och för sig rätt. Men jag hoppas det blir resurser kvar också till vuxenkultur i någon form, säger projektledaren Ingela Berger.

Årets upplaga av Almqvist-festivalen, den 31 augusti och 1 september hade tur med vädret och de flesta arrangemangen blev välbesökta. Reaktionerna har varit övervägande positiva. Av de totala kostnaderna på 251 000 kronor kommer 123 000 kronor från sponsormedel och biljettintäkter.
Kulturkontoret riktar ett stort tack till alla som gjort Almqvist-festivalen till årets bästa kulturevenemang i Sollentuna.

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna