Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Upprörd svekdebatt på Turebergs torg

Vilda protester och burop skallade över Turebergs torg vid Hyresgästföreningen torgmöte, då den politiska majoriteten i Sollentuna ställdes till svars för beslutet att sälja ut delar av Sollentunahem. Föreningens medlemmar ansåg framförallt att Anki Elken (c) svikit sina vallöften.

Ingemar Dahl, ordförande i Hyresgästföreningen i Sollentuna, ställde frågor angående utförsäljningen till politikerna i majoriteten på mötet den 21 oktober.

Torbjörn Rosdahl (m) påpekade att det aldrig handlat om att sälja ut hela Sollentunahems bostadsbestånd och att anledningen till att man nu planerar att sälja ut vissa delar av bolaget, är att kommunen inte ska tvingas höja skatten mer än nödvändigt.

Pengarna ska, enligt Rosdahl, också gå till att bygga nya bostäder.

Lennart gabrielsson (fp) fick frågan varför ett nytt bolag för förvaltning av kommunala fastigheter skapas när moderaterna och folkpartiet tidigare hävdat att kommunen inte ska äga bolag. Enligt Gabrielsson medför bolagets effektivare lokalförvaltning att man kan undvika en skattehöjning på ytterligare 50 öre. Gabrielsson påpekade också att majoriteten i Sollentuna önskat en borgerlig regering, med en annorlunda skatteutjäm-ningspolitik.

Elken till svars

Så var det dags för Anki Elken (c) att besvara frågan om varför hon, enligt Hyresgästföreningen, svikit sina väljare och sitt vallöfte. Det var svårt för Elken att göra sig hörd över de hätska rop som ekade över torget. Flera personer bar också skyltar med texter om centerpartiets svek.

Anki Elken hävdade att hon inte svikit några löften eftersom de största delarna av Sollentunahem inte kommer att säljas ut. Det viktiga är att undvika en för stor skattehöjning, menar hon.

- Centern vill att vi ska ha råd att bygga nya skolor , behålla lärarna, satsa på renoveringar, kultur- och fritidsfrågor. Det var värt att kompromissa för våra barn och våra äldres skull.

Ingemar Dahl och de tre politikerna kom överens om att diskutera hur en utförsäljning påverkar Sollentunahems hyresgäster. Datum för diskussionen ska bestämmas senare.

 

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna