Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Sollentunas hög- och mellanstadieelever trivs ganska bra

Nästan alla mellan- och högstadielever trivs i skolan och tre av fyra känner sig aldrig utanför eller utfrysta. Däremot anser bara fem procent att det alltid är lugn och ro på lektionerna. Det visar en enkät som besvarats av 3200 skolbarn i Sollentuna.

I våras skickade barn- och ungdomsnämndens kansli i samarbete med Gallup ut en enkät om trivsel, relationer och tolerans i skolan till alla barn i år 4-9.
Nu ska all personal i skolan svara på samma frågor som barnen och därefter ska svaren följas upp.
- Vi vill se om elevernas och personalens åsikter skiljer sig. Om de gör det vill vi veta varför. Vi ska också träffa alla rektorer och ledningspersonal för att diskutera enkäten, säger Inger Leffler på barn- och ungdomsnämndens kansli.

9 av 10 mellanstadiebarn trivs alltid eller ofta i skolan. I högstadiet trivs 8 av 10 barn. Över hälften av mellanstadiebarnen känner sig alltid lugna och trygga i skolan. Något färre i högstadiet känner det samma.
Drygt hälften av barnen menar att det är lugn och ro på lektionerna ibland.
Mobbning och skadegörelse är vanligare i högstadiet än i mellanstadiet, särskilt i årskurs 8 till 9. Drygt var tionde elev säger att de blir slagna ibland. Fem procent av högstadieeleverna och en procent av mellanstadiebarnen uppger att de alltid eller ofta blir slagna.

33 procent av högstadieeleverna anser att de blir illa behandlade av vuxna. På mellanstadiet är 15 procent av samma åsikt. Var femte högstadieelev, särskilt pojkar, menar att de inte har någon vuxen att vända sig till när de är rädda eller ledsna.
Var tredje mellanstadieelev säger att skadegörelse aldrig förekommer i skolan. Bara en av tio högstadieelever säger samma sak.
Det är vanligare att mellanstadieeleverna får en tillsägelse om de inte följer regler, stör i klassen eller säger något otrevligt till ett annat barn eller en vuxen. Det är också vanligare att mellanstadieeleverna diskuterar
t ex mobbing i klassen. Niondeklassarna menar i högre grad än andra att man inte samtalar om otrevligheter.
Många elever önskade att de fått tycka till om skolmaten i enkäten. Mellanstadieeleverna ville lämna synpunkter på
t ex skolgården, toaletterna och lärarna medan högstadieeleverna ville besvara frågor om sextrakasserier, stress och rasism.

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna