Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Kåre Svanfeldt - nybyggare i Sollentuna

Forum

Ny majoritet vågar fatta beslut

Mandatfördelningen mellan blocken blev oförändrad i Sollentuna, men fördelningen mellan de olika partierna justerades inbördes.

Upprörd svekdebatt på Turebergs torg

Vilda protester och burop skallade, då den politiska majoriteten i Sollentuna ställdes till svars för beslutet att sälja ut delar av Sollentunahem

Kappetorp - nytt industri-
område på Järvafältet

Kommunen planerar ett nytt industriområde på Järvafältet cirka 1,5 kilometer väster om Rotebro samhälle, strax norr om Stäketvägen.

Torbjörn Rosdahl (m), Anki Elken (c), Lennart Gabrielsson (fp)

Sista mötet med gamla fullmäktige

Elisabet Åman och Margareta Nordmark, föräldrar till två funktionshindrade ungdomar, undrade när deras barn kunde förvänta sig att få komma till ett eget gruppboende.

Språkklasserna samlade under samma tak

Från och med höstterminen i år finns Tal- och språkcentrum, skolan för barn med språkstörning, i Rotsunda.

Nya majoriteten satsar på barn och ungdomar

Det blir moderaterna, folkpartiet och centern som utgör majoriteten i kommunfullmäktige de kommande fyra åren.

"Man kommer att bo i trädkronorna"

I Östra Kvarnskogen ska Sollentunahem och Folkhem bygga cirka 100 hus i ett nytt villaområde.

Sommaruniversitet i Rådan

Sollentunas hög- och mellanstadieelever trivs ganska bra

Nästan alla mellan- och högstadielever trivs i skolan och tre av fyra känner sig aldrig utanför eller utfrysta.

Tennisklubbar samarbetar

Sollentunas  fyra tennisklubbar har inlett ett samarbete. Klubbarna ska samordna sin ungdomsverksamhet.

Miljön ämnet för Silverdals första universitetskurs

Första universitetskursen i Rådans konferenslokaler i Silverdal.

Ökat utbyte mellan universitetet och socialtjänst

Fler sociala insatser som bygger på vetenskapligt tänkande och beprövad erfarenhet inom socialtjänsten. Det är målsättningen för CKP-Stockholm.

 

Spännande bandyvinter
väntar Helenelunds IK

Helenelunds IK satsar på ett unikt samarbete med AIK , som på sikt ska gynna båda klubbarna.

Sollentunahem sorterar sopor

Drygt 5000 hushåll i Sollentunahems bestånd har möjlighet att sortera ut sitt komposterbara avfall idag.

Almqvist-festivalens framtid oviss

Hur nästa års upplaga av Almqvist-festivalen kommer att se ut är för närvarande osäkert.

Ekipage på Almqvist-festivalen

Handikappade får parkera utan avgift

Nu kan handikappade parkera utan avgift på Sollentunahems parkeringsplatser.

Nytt utseende på www.sollentuna.se

Sollentuna kommuns webbplats har fått ett nytt utseende. Navigeringen är nu enhetligare och det grafiska utseendet fräschare.

Böcker från Sollentuna författarsällskap

"Slaget vid Rotebro och andra historier" titeln på Sollentuna författarsällskaps berättelsesamling kan ge uppfattningen att det är en historisk novellsamling. Det är det inte.

Nämnt i nämnderna


Serien

 

Tecknare: Markku Huovila

Läs fler nummer av Sollentunajournalen

 

 

 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna