Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Forum

Torbjörn Rosdahl, Kommunstyrelsens ordförande
tel 57921000 epost torbjorn.rosdahl@sollentuna.se

Ny majoritet vågar fatta beslut

Det har gått en dryg månad sedan valet i september. Mandatfördelningen mellan blocken blev oförändrad i Sollentuna, men fördelningen mellan de olika partierna justerades inbördes. Det är säkert redan bekant för de flesta att en ny majoritet bestående av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och centerpartiet kommer att styra Sollentuna från årsskiftet. Tillsammans har de tre partierna 32 mandat av kommunfullmäktiges 61.

I partiöverenskommelsen, som skrevs under den 6 oktober, är den viktigaste uppgiften att få Sollentuna kommuns budget i balans. Bokslutsprognosen för 2002 visar på ett kraftigt underskott på ca 140 miljoner kronor. Detta tillsammans med att kommunens utgift för skatteutjämningen ökar från 500 miljoner kronor 2002 till 590 miljoner kronor 2003, gör att många kännbara ekonomiska beslut måste fattas.

En allmän besparing i kommunens verksamheter på ca 60 miljoner kronor ska genomföras. Avkastningen på kommunens kapital ska öka med 50 miljoner kronor. Detta planeras ske genom försäljning av mark och delar av våra kommunala bolag.

Sollentunahem ska inte säljas ut

Jag vill vara tydlig med budskapet att Sollentunahem inte ska säljas ut. Sollentunahem ska fortsätta vara den dominerande hyresvärden i Sollentuna även i framtiden. Sollentunahem ska sätta hyresnivån i kommunen även för privata hyresvärdar i enlighet med bruksvärdsprincipen.

Dessa åtgärder är tyvärr inte tillräckliga. Vi ser oss dessutom tvingade att höja skatten. När jag skriver detta vet jag inte vilken skattehöjning som måste till, min personliga gissning är ca en krona.

Skattehöjningar är alltid tråkigt att genomföra. För mig som moderat kommun-styrelseordförande är det som "att svära i kyrkan". Till detta ska läggas landstingets skattehöjning och höjda taxeringsvärden som leder till höjd fastighetsskatt. Finns det då inga ljusglimtar frågar ni säkert? Jovisst! Förutom att få budgeten i balans är det övergripande syftet med samarbetet mellan moderaterna, folkpartiet och centerpartiet att konsekvent och inom alla områden driva en politik som ökar sollentunabornas möjlighet att påverka sin situation och ge dem en ekonomisk och social trygghet.

De områden vi prioriterar är följande:

Skola/utbildning

 • Ökad ersättning till barn i behov av särskilt stöd

 • Ökad lärartäthet för att möjliggöra kunskapskravet i hela kommunen

 • Mindre barngrupper i förskolan

 • Införande av kvalitetsgaranti där varje skola årligen redovisar tydliga mål

 • Flexibel skolstart - skolan kan börja även i januari

 • Införande av profilklasser

Socialtjänst/vård och omsorg

 • Ökat egenval inom hemtjänsten och äldreboendet

 • Införande av jobbgaranti - arbete istället för bidrag

 • Satsning på integrationsarbetet för att främja en mångkulturell kommun

Samhällsbyggande

 • Ökad bostadsproduktion. Sollentunahem och andra bostadsföretag bör fortsätta bygga hyresrätter

Kultur och fritid

 • Satsning på ett "Gymnastikens hus"

Nu återstår det mycket jobb med att arbeta fram en budget till fullmäktige den 18 november. Det känns dock bra att Sollentuna nu har en politisk majoritet som vågar fatta de beslut som krävs för att snarast få kommunens budget i balans.

Diskutera gärna Torbjörn Rosdahls ledare och andra frågor direkt med författaren på
”Fråga dina förtroendevalda”

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna