Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

NÄMNT I NÄMNDERNA

50-skyltat för miljön

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att Danderydsvägen ska 50-skyltas från en punkt cirka 70 meter nordväst om Landsnoravägens anslutning till gränsen mot Danderyd. Här får man inte köra i högre hastighet än 50 kilometer i timmen på grund av miljöskäl. Den tidigare hastighetsgränsen har legat på 70 kilometer i timmen mellan Kärrdal och kommungränsen mot Danderyd. Anledningen till sänkningen av hastigheten är att de boende i området klagat på buller och på att det är svårt att köra ut på Danderydsvägen från Landsnoravägen och Lomvägens norra anslutning.
Samhällsbyggnadsnämnden har också beslutat änka hastigheten på Turebergsleden till 50 kilometer i timmen av miljöskäl. Teknik och Stadsbyggnad har fått i uppdrag att sätta upp skyltar som visar att hastigheten på de båda vägarna är sänkt på grund av miljöskäl. Moderaterna begärde att få antecknat till protokollet att de motsätter sig en sänkning av hastigheten på Danderydsvägen och Turebergsleden.


Skolstart till vårterminen

Barn- och ungdomsnämnden har givit Kommunala skolan i Sollentuna möjlighet att låta barn och elever börja i skolan eller för-
skoleklassen när de har lämplig mognadsnivå, till exempel vid vårterminens start.
I nuläget kan Ekbacka skola, Norrvikens skola, Tegelhagens skola samt Töjnaskolan/Turebergsskolan erbjuda eleverna möjlighet att börja förskoleklassen och skolår 1 vid vårterminens början från och med vårterminen 2003.


Pengar till vuxenutbildning

Gymnasienämnden har ansökt om statsbidrag på cirka 7 miljoner kronor för utbildning av vuxna 2003. Detta motsvarar 194 årsstudieplatser. Kunskapslyftet slutförs i december år 2002. Ett nytt riktat statsbidrag för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gäller mellan 2003-2005. Enligt detta står staten för 55 procent och kommunen för 45 procent av kostnaderna. Av kommunen förutsätts en fortsatt satsning på utveckling av infrastruktur, pedagogik och metodik .


Delar på oppositionsrådsposten

Christina Högmark Bergman (s) och Roger Sjöberg (s) kommer att dela på uppdraget som oppositionsråd under en del av hösten, då Roland Grip är borta. Kommunfullmäktige har beslutat att de två vikarierna ska dela på oppositionsrådets arvode, som längst fram till den sista december i år.


Ny taxa för brandsyn

Kommunfullmäktige har beslutat höja taxan för brandsyn och tillsyn enligt räddningstjänstlagen och lagen om brandfarliga och explosiva varor till 750 kronor från och med den första oktober. Bland annat säger lagen att vissa industrier, vårdinrättningar, och samlingslokaler ska kollas regelbundet.
text

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna