Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Nytt utseende på www.sollentuna.se

Sollentuna kommuns webbplats har fått ett nytt utseende. Navigeringen är nu enhetligare och det grafiska utseendet fräschare.

- Vi hoppas att webbplatsen ska upplevas som lockande och att det ska vara enklare att hitta det man söker, säger kommunens informationschef Madeleine Widerström, som också berättar att det kommer att göras en större genomgång av webbplatsen om cirka ett år. Ledstjärnan kommer då att vara att kommuninvånarna ska kunna sköta mer av sina kontakter med kommunen via webbplatsen än vad som är möjligt idag. Det kan t ex gälla bättre tillgång till blanketter liksom utökade kommunikationsmöjligheter med tjänstemän och politiker.

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna