Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Sollentunahem sorterar sopor

Drygt 5000 hushåll i Sollentunahems bestånd har möjlighet att sortera ut sitt komposterbara avfall idag. Men innan årsskiftet ska alla bostadsbolagets hyresgäster kunna sortera, hoppas Sollentunahems Örjan Borin.


Idag saknar cirka 2000 av Sollentunahems hyresgäster möjlighet att sortera ut bioavfallet. De bor på Kung Hans väg, Vasavägen och Rotebrovägen i Rotebro centrum, men även på Ribbings väg, Armborstvägen och Drevkarlsstigen i Edsberg.
- Om allt går som vi hoppas ska dessa hyresgäster också kunna sortera innan året är slut, säger Örjan Borin.
När kompostsortering införs i en fastighet får hyresgästerna en påshållare och en eller två rullar med majspåsar, där bioavfallet ska läggas. Samtidigt får de också råd och tips om hur man sköter sorteringen på bästa sätt.
Antingen kommer påsar och hållare i brevlådan eller också får hyresgästerna hämta materialet på någon plats i området.

Kompostavfall i majspåsar

Enligt de regler som gäller får man bara lämna kompostavfall i majspåsar, aldrig i plastpåsar. Är äppelskrutten, kaffesumpen och det andra avfallet förpackat i en plastpåse räknas det av sophämtaren SITA som orent och påsen hamnar i fraktionen för brännbart avfall.
- Den hyresgäst som behöver fler majspåsar kan hämtar det på fastighetsskötarens expedition. Enligt kvoten ska en majspåse räcka i tre dagar, men det är naturligtvis olika beroende på om hushållet består av en stor familj eller av en ensamstående., säger Örjan Borin.

Samma regler gäller även för bostadsrättsföreningar. Om fastighetsägaren eller en bostadsrättsförening tecknat avtal om sopsortering är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ska tillhandahålla majspåsar till de boende.
Allt komposterbart avfall som samlas in i Sollentuna förs till en anläggning i Huddinge där det förvandlas till jord och jordförbättringsmedel. Sollentunaborna är mycket duktiga på att sortera, och därför blir avfallet av mycket god kvalitet. Enligt prognosen ska samtliga sollentunabor i år samla in 700 ton komposterbart avfall.
                                                                                                                                            EVA NILSSON

Tillbaka

 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna