Årgång 37 Nr 7 2002.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Ökat utbyte mellan universitetet och socialtjänst


Fler sociala insatser som bygger på vetenskapligt tänkande och beprövad erfarenhet inom socialtjänsten. Det är målsättningen för CKP- Stockholm, Centrum för kunskapsutveckling i praktiken, där Sollentuna kommun deltar tillsammans med sju andra kommuner och Stockholms universitet.


CKP är ett så kallat fullskaleprojekt inom programmet Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Regeringen har avsatt 27 miljoner kronor och meningen är att forskning, utbildning och praktik ska knytas ihop tätare, något som både kommunerna och högskolorna ska kunna dra nytta av.
Sollentuna deltar i ett av de tre fullskaleprojekt som finns i Sverige tillsammans med Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Solna, Upplands Väsby, Upplands Bro och Sundbyberg. Kommunerna samarbetar med institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet inom FoU Nordväst.
Meningen med CKP är att ge socialtjänsten möjlighet att ta reda på hur man ska göra för att klienterna ska få så god hjälp som möjligt.

Höjer kompetensen


Projektet ska också se till att social-tjänstens personal höjer sin kompetens, främst när det gäller att göra utvärderingar. En annan del är att skaffa kommunerna ett bättre underlag för att rekrytera nya socialsekreterare, samtidigt som man höjer praktikhandledarnas kompetens.
- Idag talar man om ett glapp mellan akademi och praktik. Tanken är att vi nu skapar tätare förbindelser mellan högskolan och kommunerna så att det blir ett erfarenhetsflöde åt två håll, menar Ann Palm, chef för FoU Nordväst.
I Forsknings- och utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorgsarbete i Stockholm Nordväst ingår åtta kommuner runt Stockholm. Verksamheten startade år 2000. FoU Nordväst arbetar med forskning, utvärdering, utvecklingsarbete, handledning och utbildning inom området socialt arbete med l barn, unga och familjer, missbruk och försörjningsstöd Arbetet leds av en styrgrupp som består av politiker och tjänstemän från respektive kommun.
Läs mer på www.fou-nordvast.com

Tillbaka


 

UTGIVNINGSPLAN FÖR SOLLENTUNA JOURNALEN 2002

Utgivning
Redaktion:Chefredaktör Peter Holstad,
tel 08-57921161
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2002 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
eller Eva Nilsson, 08-579 210 50
Klicka här för att se annonspriser och mått, (pdf.fil)
Nr 1 v. 9 26 feb v. 7 12 feb
Nr 2 v. 13 26 mars v. 11 12 mars
Nr 3 v. 17 23 april v. 15 9 april
Nr 4 v. 23 4 juni v. 21 21 maj
Nr 5 v. 35 27 aug v. 33 13 aug
Nr 6 v. 40 1 okt v. 38 17 sept
Nr 7 v. 44 29 okt v. 42 15 okt
Nr 8 v. 48 26 nov v. 46 12 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna