Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Fastighetsmäklande sollentunabo

Anders Kolmodin, arbetar som fastighetsmäklare sedan femton år. Det är något han inte ångrar.

Arbetet att få budgeten i balans pågår

Fullmäktige ska fatta ett beslut om att Sollentuna kommun ska avyttra värden som ger  50 miljoner kronor i avkastning.

Årets viktigaste frågor i nämnderna

 

De politiska nämnderna har fått nya ordföranden efter årsskiftet. Läs här vilken som är den viktigaste frågan för respektive nämnd.

Nya regler för allmänhetens frågestund

Nu går det att ställa muntliga frågor 15 minu-ter innan fullmäktige och alla partier kan att ge sin syn på frågan

Beslut om försäljning

Kommunfullmäktige beslutade att sälja tillgångar som möjliggör en ytterligare årlig avkastning på 50 miljoner kronor.

Vårens öppna sammanträden

Vissa nämnder samt kommunfullmäktige i Sollentuna kommun är allmänheten välkommen som åhörare. Vid kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten dessutom rätt att ställa frågor.

Rådslag om Turebergsskolans framtid

Inför bygget av den nya Turebergsskolan hade  barn- och ungdomsnämnden bjudit in föräldrar för att de skulle få säga sin mening.

Protester mot Stockholms trängselavgifter

Stockholms stads beslut att införa trängselavgifter har fått de borgerligt styrda kommunerna i stockholmsområdet att slå bakut.

Renhållningstaxan har höjts

Ny renhållningstaxa gäller från årsskiftet. Den nya taxan innebär en genomsnittlig höjning med 41 procent.

 

 

Skattehöjning ska ge plusresultat

Kommunalskatten höjs med 75 öre per intjänad hundralapp, delar av kommunens tillgångar säljs samt att olika delar av  verksamheten fått sparbeting.

Ungdomar träffas och trivs på Zekez

Zekez är en ideell ungdomsförening som driver ett it- och ungdomskafé i  Galaxen vid Edsbergs torg.

Martin Berggren och Mikael Pettersson reparerar ett flipperspel.

Mycket tumult runt försäljning av allmännyttan

Utförsäljning av kommu-nala bostäder har pågått under flera år i Stock-holm och i kranskommu-nerna.

Vitryskt besök i Sollentuna

Vitrysslands biträdande utbild-ningsminister besökte Sollentuna för att studera socialt arbete bland ungdomar.

Kasam motverkar utanförskap

Kasam-projektet är ett fältprojekt inom socialtjänsten som verkar i Tureberg sedan förra året för att främja goda uppväxtförhållanden för barn och unga.

 

 

Amanda Juliasdotter, Banni Farkhondeh, Janne Edenius, Ann Hellberg och Salam Mahmoud arbetar ute på fältet.

Bronsålderfynd på Tunberget

Resultatet av de arkeologiska utgrävningarna vid Tunberget i Edsberg presenterades den 23 januari.

 

Resultatet av förundersökningen redovisdades av projektledare Michel Guinard för historieintresserade sollentunabor.

Oron har ökat men inte brottsligheten

Otryggheten har ökat men inte brottsligheten. Det konstaterades i den medborgarmätning som brottsförebyggande råden i Norrort genomfört i samarbete med polisen och Rikspolisstyrelsen.

 

Vart tog klockan vägen?

Klockan på torget i Tureberg försvann spårlöst 1969-1970. Kommer någon ihåg vad som hände med klockan?

Lars Olgar, ny hem-värnschef

Lars Olgar har börjat som ny hemvärnskompanichef för cirka 120 hemvärnsmän.

 

 

NÄMNT I NÄMNDERNA

Sommarundervisning även i år

Barn- och ungdoms-nämndens kansli beställer sommarunder-visning 2003 för elever i skolår 7, 8 och 9 av Kommunala skolan i Sollentuna.

 

 

Backhoppare till Polen

Fem medlemmar från Sollentuna backhoppar-klubb deltar i backhopp-nings VM för veteraner i Zakopane i Polen.

 

 

 

 


Serien

 

Läs fler nummer av Sollentunajournalen

 

 

 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.