Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Vart tog klockan vägen?

En varmhjärtad turebergsfru hade med oro lagt märke till hur stressade tågresenärer halvsprang på Edsviksvägen mot torget och, tyckte hon, jäktade alldeles i onödan på morgnarna. Oftast visade tidtabellen och hennes klocka att de flesta var ute i god tid. Felet var kanske att deras egna klockor gick fel. Hon donerade en klocka som var synlig långt ner mot Edsviksvägen att uppställas på Torget. Klockan fick knappt avsedd verkan, då den oftast stod och vanligen visade fel tid.

I samband med omdaningen av Sollentuna centrum monterades klockan ned någon gång under åren 1969–1970 varvid den spårlöst försvann. Avsikten var troligen att den skulle bevaras för att monteras upp igen på det nya torget.

Frågan återkommer ständigt till kommunarkivet om vart klockan egentligen tog vägen.

Kanske finns det någon som kan dra sig till minnes vad som hände med klockan.

Den som vet något om mysteriet med det försvunna uret kan höra av sig till kommunens bildarkivarie Yvonne Rosén på telefon 579 216 51.

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.