Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Vårens öppna sammanträden

Till nedanstående nämnder och kommunfullmäktige i Sollentuna kommun är allmänheten välkommen som åhörare. Vid kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten dessutom rätt att ställa frågor. För detta finns särskilda regler som beskrivs närmare på sidan två i denna tidning.

För närvarande har allmänheten inte tillträde till mötena i kultur- och fritidsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden samt bygg- och tekniknämnden. Detta kan komma att ändras i vissa fall,. Reservation för ändringar.

 

mars april maj juni
Kommunfullmäktige 24 28 19 16
Barn- och ungdomsnämnden 25 22 20 10
Vård- och omsorgsnämnden 4&11 1 13 10
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 27 8 5
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 27 24 15 12

                                  

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.