Årgång 38 Nr 1 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Ungdomar träffas och trivs på Zekez

Zekez är en ideell ungdomsförening som driver ett it- och ungdomskafé i samlingslokalen Galaxen vid Edsbergs torg. Tommy Ström, känd idrottstränare med mera, drog igång föreningen för två år sedan.

– Det började med att jag och Lasse Myrén från kultur- och fritidsnämnden satt på ett fik och diskuterade vad man skulle kunna göra med Galaxen som stod tom. Då föddes idén.

– Zekez är en öppen drogfri ungdomsverksamhet som riktar sig till lite äldre ungdomar 16-20 år, som behöver en samlingspunkt.

Den fasta kärnan i Zekez är 13 ungdomar som jobbar med servering, bakning, städning och underhåll. Alla pengar man får in plöjer man ner i lokalen och verksamheten. Nästa projekt blir att inreda ett fotolabb i ett av utrymmena.

Zekez har ett hundratal medlemmar. De kommer från hela Sollentuna, inte bara Edsberg. I kaféet, som är inrymt i Galaxens bottenvåning, finns flipperspel, biljard, datorer och TV-spel. Det finns också replokaler som lokala band repar i.

Medlemmarnas idéer

– Det är medlemmarna som tar fram idéer för verksamheten. Med min erfarenhet kan jag vara med och utforma idéerna så att de blir bra, säger Tommy Ström. Förutom ett bidrag från kultur- och fritidsnämnden har Zekez raggat upp sponsorer, företag med verksamhet i kommunen, som inser värdet i att stödja vettig ungdomsverksamhet.

När Zekez startade var lokalerna nerklottrade och slitna. Ungdomarna har satt stil på lokalerna, som har förvandlats till en inbjudande och trivsam miljö.

Data- och elektronikkunnandet är stort hos många av medlemmarna i Zekez. De har själva reparerat och uppgraderat gamla datorer, renoverat ljudanläggningen med ljus- och mixerbord med mera.

Verksamheten hotad

Verksamheten på Galaxen är dock hotad. Det finns planer att riva Galaxen i samband med förnyelsen av Edsbergs centrum.

Visserligen finns lokaler för ungdomsverksamhet med i de nya planerna men ytan skulle bli betydligt mindre och enligt Tommy Ström otillräcklig för den verksamhet som i dag bedrivs på Galaxen med handikappdans och discon.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anki Elken (c) kommenterar:

– Vi värnar om den här gruppen ungdomar, på gränsen till vuxenåldern. Galaxen är tyvärr mycket nedsliten. Zekez har redan fått ett löfte om likvärdiga ersättningslokaler, kanske i form av ett Ungdomens hus. Det behöver inte ligga i Edsberg. Personligen skulle jag kunna tänka mig att det inrättas i närheten av Rudbecksskolan. Även handikappdansen tycker vi är angelägen och den ska få möjlighet att fortsätta.

Text och Foto: Lasse Schulze

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.