Årgång 38 Nr 2 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

”Jag har aldrig kunnat vara tyst”

Det säger Hillevi Engström, riksdagsledamot, ledamot i kommunfullmäktige och boende i Sollentuna.

Forum

Krigsoro och ekonomisk oro

Det krig vi i det längsta hoppades på att slippa har nu brutit ut i Irak. I krig finns aldrig några vinnare, bara förlorare i olika omfattning.

Ny majoritet i fullmäktige?
 

Vid en presskonferens pre-senterade sex partier i kom-munfullmäktige ett förslag till ny politisk majoritet i kommunen. Där meddelade centern att man hoppar av majoriteten.

Majoriteten fortfarande oklar


Vid fullmäktiges ordinarie möte den 24 mars, bordlades frågan om entledigande av nämndledamöter på grund av att det politiska läget fortfarande är oklart.

Extramöte i Amorinasalen

Kommunfullmäktige höll ett extramöte för att entlediga styrelseordförande och vice ordförande i Sollentunahems styrelse. Men frågan behand-lades inte eftersom båda redan meddelat kommun-fullmäktige att de självmant avgått .

Ledamöter i kommunfullmäktige

Även om det politiska livet är mycket rörigt just nu i Sollen-tuna så ändras inte ledamö-terna och sammansättningen i kommunfullmäktige. Nedan presenteras alla partiers representanter,  partigrupp-ledarna presenteras med bild och kontaktinformation.

Sopsorteringen fortsätter

Källsortering och åter-vinning är starka symbol-handlingar. I medierna sprids många olika syn-punkter på sophantering och återvinning. Sollentuna kommun behåller tillsvidare sina krav på sopsortering.

Allt om vuxen-utbildningen på Internet

Nyligen invigdes Kunskaps-parkens nya webbplats på Internet. Här kan du söka utbildningar, hämta ansökningsblanketter och testa dina kunskaper.

 

Ensamma flyk-tingbarn tas omhand i Gillbo

Migrationsverket har öppnat en ny förläggning för ensam-ma flyktingbarn på Holmboda-vägen i Gillbo för att klarlägga barnets behov av fortsatt boende och förbereda dem på asylprocessen.

Så ska företags-klimatet vässas

I slutet av mars samlades cirka 140 företagare från Sollentuna och Upplands Väsby på den årliga Näringslivsdagen som i år hade temat ”Drivkrafter för framgång”

Meningsfulla dagar och god mat

Då och då rapporterar mass-medierna hur illa det kan vara i äldreomsorgen. Sollentuna har inte förekommit i dessa sammanhang.

Hemtjänsten granskad

De flesta som får hemtjänst i Sollentuna är nöjda och kän-ner sig trygga enligt en gallupundersökning.

25-årsjubileum på slottet

Även i år är de som arbetat 25 år i kommunen så många att det behövs två fester för att fira av samtliga jubilarer.

Barn behöver ramar och kramar

Hur skapar man nätverk i det svenska samhället och vad kan föräldrar göra för att sätta gränser för sina barn?

Vanligt att äldre kompisar köper ut

Årets drogvaneundersökning presenterades vid ett öppet möte i Turebergshuset den 12 mars.

Anlita energirådgivningen

Vill du få tips om hur du spa-rar energi och pengar? Vänd dig till Energirådgivningen.

Sollentuna Schackklubb blev svenska mästare

Sollentuna blev svenska mästare för andra året i rad genom att finalisterna Rockaden och Limhamn spelade oavgjort.

Arkivets bilder
på Antik- och kuriosamässan

Sollentuna kommuns bildarkiv visade sin samling av Gösta Ask-bilder från 40- till 70-talet.

Mässan hotas av nedläggning


I maj 2002 övertog Stock-holmsmässan driften av Sollentunamässan.  Stock-holmsmässan vill nu avveckla verksamheten i Sollentuna.

Gillbo Hockey framgångsrika

Gillbo hockey är ishockey-laget som med små resurser, men mycket entusiasm, har skapat sig en ställning inom juniorhockeyn i Sollentuna.

Konst som politiskt instrument


Vad är politisk konst? Några svar kan man få på Edsvik konst kultur som visar samlingsutställningen ARGHH.

Gå en konstronda

I årets konstronda deltar även de större utställnings-hallarna Galleri Aniara och Edsvik konst och kultur.
 

NÄMNT I NÄMNDERNA

Ny tjänstemanna-organisation på kultur- och fritidsnämnden

Verksamheten inom kultur- och fritidsområdet är uppdelad i fem avdelningar; bibliotek, kulturskola, kommunala fritidsgårdar, utomhusidrott samt sim- och sporthallar. Kultur- och fritidskontoret samordnar verksamheten.

 

 

Gå på upptäcksfärd i historien

Sollentuna kommun har gett ut två intressanta häften om historiska spår i vår kommun; Historiskt odlingslandskap och Vägvisare till fornlämningar i Sollentuna.

 

 

 


Serien

Läs fler nummer av Sollentunajournalen

 

 

 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.