Årgång 38 Nr 3 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Miljöchef drar sig tillbaka

Efter nästan trettio år som miljö- och hälsoskyddskontorets chef drar sig Åke Klaesson tillbaka. Som Sollentunabo sedan 1959 har han både bott och arbetat större delen av sitt liv i kommunen.

 

Politisk stabilitet i kommunen

Fredagen den 25 april beslöt moderaterna och folkpartiet att tillsammans med Mahmut Çelik bilda en ny majoritets-konstellation i kommunen.

Oväntad lösning i majoritetsfrågan

Majoritetsfrågan är löst. En av centerpartiets fullmäktigeledamöter, Mahmut Çelik, valde att  fortsätta samarbetet med folkpartiet och moderaterna.

Ny majoritet

Fullmäktige entledigade  kommunstyrelsens leda-möter.  Detta resulterade i att den nuvarande kommun-styrelsen sitter kvar med undantag av centerns Anki Elken som inte valdes om.

"Hoppets stjärna på Stallbacken"

Biståndsorganisationen Hoppets stjärna arrangerar utställningen ”Barn av samma jord” .

 

Minusresultat 2002

2002 redovisar Sollentuna ett resultat på minus 118 miljo-ner kronor. En kraftig för-sämring jämfört med plus 312 miljoner kronor för 2001.

 

 

Selektiva stopp

Årets prognos visar på ett negativt resultat, varför  kommunstyrelsen beslutat införa selektivt anställnings- investerings- och  inköpsstopp.

 

Efterlängtat boende invigt

I februari stod det nya gröna och sköna huset på Vetevägen 2 i Rotebro klart. Ett boende för män med funktionshinder inom autismspektrat.

Osäkert om trängselomröstning

I höst blir det omröstning om trängselavgifterna. I alla fall i många av de borgerligt styr-da kommunerna i Stockholms län. Hur det blir för Sollen-tuna är osäkert.

Edsbergs förnyelse

Planerna för nya Edsbergs centrum är i full gång. Invånarna i området har kommit in med värdefulla synpunkter.

Många nybyggen planeras

Med en byggtakt på nära 300 lägenheter om året ligger Soll-entuna kommun bra till i stockholmsregionen när det gäller bostadsbyggande.

Nu byggs Ellipsen i Edsberg

Den 9 april togs första spadta-get för kvarteret Ellipsen i Eds-berg. Därmed börjar Sollen-tunahems tusenprogram att ta fart på allvar.

Årets företagare – Peter Rickberg

En glad och stolt Peter Rickberg på Cleaner vit & kemtvätt fick under Näringslivsdagen ta emot utmärkelsen Årets före-tagare i Sollentuna 2003.

Syrebrist orsakade fiskdöden i Ravalen

Syrebristen i sjön Ravalen har många naturliga orsaker.

 

Många besökare på årets konstronda

För fjärde året i rad öppnade Sollentunas konstnärer sina hem för konstintresserade besökare.

Jobbet om livets sorg och glädje

Att arbeta på socialtjänst-kontorets familjeavdelning är att arbeta med det som hör livet till.

Svenska mästare för andra gången

Sollentuna HC’s flicklag i ring-ette tog hem SM-guldet för andra året i rad och ungdoms-laget vann SM silver för första gången.

Rösjöloppet flyttar till campingen

Årets upplaga av Rösjöloppet, den 11 maj, kommer att ha både start och målgång vid Rösjöbadens Bad och Camping.

Så påverkar strejken

Kommunal har gått ut i strejk för högre löner. I Sollentuna strejkar kommu-nens parkeringsvakt och det har också införts en nyanställningsblockad.

Kulturens dag

Kulturens dag pågår lördagen den 24 maj klockan 12 – 18 och blir en dag fylld med sång, musik, dans, hantverk, konst, böcker och internationell mat.

Kulturskolans dag

Tidigare har kulturskolans dag varit på Edsvik konst och kultur men denna gång kommer arrangemanget att hållas i den nyrenoverade delen av skolan som på sätt och vis invigs i och med detta.

 

Sollentunamässan återuppstår

Ett förslag för fortsatt mäss-verksamhet i Sollentuna presenterades vid en presskonferens den 16 april.

Freden i Edsvik firades på Duvslaget

Med musik och föredrag av kommunarkivarie Annika Holmberg firade Stallbackens vänner i Duvslaget 632-årsjubiléet av fördraget vid Edsvik den 15 april.

Ny ordförande för  Stallbackens vänner

Sollentunajournalens förre chefredaktör Lars G. Lind-ström har efterträtt Wilhelm von Essen som ordförande för föreningen Stallbackens vän-ner.

NÄMNT I NÄMNDERNA

Kurs i matematik 2004

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att anordna en kurs i matematik för mate-matiklärare i Sollentuna under våren 2004. Barn- och utbildningskansliet har tagit fram ett kostnadsförslag.

 


Serien

Läs fler nummer av Sollentunajournalen

 

 

 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.