Årgång 38 Nr 4 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Bygg bort brotten

Planera nya områden så att bilarna är under uppsikt från bostäderna. Sätt inte buskar så att de skymmer sikten vid tunnlar och längs gångvägar. Det var två av många handfasta råd som ett trettiotal sollentunabor fick med sig när Bo Grönlund, arkitekt specialiserad på brottsförebyggande stadsutformning, höll en föreläsning.

Ämnet för kvällen var att ha med ett brottsförebyggande tänkande i stadsplaneringen. Bo Grönlund har bara varit i kommunen en dag. Under den dagen har han tillsammans med Hedvig Forsselius, kommunens samordnare för brottsförebyggande rådet och Jan Enfors, stadsarkitekt, kört runt i Sollentuna från norr till söder och tittat på olika miljöer ur trygghetssynpunkt.


– Det är kolossalt skräpigt överallt, säger Bo. Det hade jag inte förväntat mig av Sollentuna. Det ger en signal om att här får man göra vad som helst.

Bara baksidor i centrum

Sollentuna Centrum har bara baksidor. Det blir väldigt ödsligt, eftersom inga affärer har entréer från utsidan på centrumkomplexet. Nedskräpningen ökar. Här borde handlarna gå samman och se till att renhållningen runt centrum blir bättre. Skräpiga miljöer kan inbjuda till klotter som i sin tur kan leda till vandalisering. Problem med skräp är vanligt i kommunerna. Kommunen har hand om vissa ytor, landstinget och fastighetsägare om andra. Ansvaret är oklart och det är inte alltid lätt att veta var gränserna går. En annan signal till kommuninvånare att brottsligheten är hög är att affärsinnehavarna skaffar galler eller jalusier för fönstren.

Genom kommunen löper järnvägen och motorvägen vilket skapar många tunnlar.


– Jag fick en cykelkarta över kommunen igår. Jag räknade snabbt till 49 tunnlar, berättar Bo.


Det är viktigt att tunnlarna är breda och har bra belysning. Om tunneln är uppdelad med pelare ska dessa vara smala så att de inte skymmer. Det ska inte heller vara för stora buskar i ingången till tunneln och det är bra om den är rak och utan prång så att man ser överallt.

Bankomaterna vanlig brottsplats

En annan vanlig brottsplats är bankomaterna. Det kan bero på att många bankomater är placerade utom synhåll. Det är också viktigt att bankomaten är upplyst. Ett exempel på en bra placerad bankomat är den på Aniaratorget i Sollentuna Centrum, där bankomaten är väl synlig från hotellet.


– Sollentuna har många stora ödsliga vägar och många buskage till ingen nytta. Bullerplank gör också att insynen begränsas, menar Bo.


Han är medveten om att olika intressen krockar. Bullerplanken förbättrar miljön samtidigt som planken gör att tjuvar kan arbeta ostört.


En annan sak han vänder sig emot är parkeringsplatserna i radhusområdena. De ligger långt från bostäderna, där bilägaren inte har inte någon uppsikt över sin bil. Det är vanligare med bilinbrott i sådana områden. Att sedan förråden ofta är placerade framför radhusen gör att sikten blir ännu sämre. Förrådsutrymmen bör placeras inne i husen, menar Bo.


Att fräscha upp äldre områden med nya fasadrenoveringar i vackra färger ökar inte tryggheten. De nya etagelägenheterna högst upp ändrar inte förhållandena på marken. Det är där nere man måste förändra. Bo tycker däremot att inglasning av balkonger är bra.


– Den inglasade balkongen blir som ett nytt rum. Fler är ute på balkongerna.

Kvartersstaden tryggast

– Bäst är en blandad stadsmiljö där folk ofta är i rörelse. Det krävs också en viss täthet i bebyggelsen för att det ska bli tryggt. Tryggast är den traditionella kvartersstaden, förklarar Bo.


Han understryker att otryggheten ofta är större än sannolikheten att du ska råka ut för något.


– Gå ut och promenera på kvällen så ser du hur det faktiskt är, råder Bo.
Kommunledningskontoret kommer att ta fram en checklista med trygghets-, säkerhets- och brottsförebyggande frågor som ska beaktas i detaljplanearbetet.

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.