Årgång 38 Nr 4 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Ja eller nej till EMU?

 

Sollentunajournalen frågade tio personer i Edsbergs Centrum hur de kommer att rösta i folkomröstningen den 14 september och hur de i så fall motiverar sitt val. Frågan som ska besvaras i folkomröstningen är: "Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?". Några av de vi frågade gav tvärsäkra svar. Andra hade inte ens börjat reflektera över hur de ska rösta.

Gun Landström, pensionär.
Hur kommer du att rösta?
– Nej, tror jag.
Varför? – Jag är egentligen inte så insatt men det är ju det här med att Riksbanken inte längre kommer att få något inflytande över landets ekonomi.


Olof Johnsson, advokat.
Hur kommer du att rösta?
– Jag vet inte, jag är fortfarande osäker.
Varför?
Jag behöver mer information, jag tycker att det mest varit internt käbbel än så länge mellan ja- och nejsidan. Jag vill ha mer fakta.


Christer Nilsson, bygg- och anläggningsarbetare.
Hur kommer du att rösta?
– Nej.
Varför? – För jag anser att vi inte ska leva i ett ekonomiskt kollektiv vad gäller valutan. Och det här med att handeln ska frysa priserna i två månader är ju bara löjligt. Se hur det gått med priserna i de övriga länderna i Europa sedan de gick med i EMU.


Carina Norberg, lärare.
Hur kommer du att rösta?
– Nej.
Varför?
– Jag röstade nej till EU och eftersom jag tycker att vi ska gå ur EU röstar jag naturligtvis nej till EMU.


Anna Matsson, vårdbiträde.
Hur kommer du att rösta?
– Nej, nej och åter nej.
Varför? – Jag anser att det egentligen inte finns några argument för varför man ska rösta ja. EMU har ju inte fungerat så bra i andra länder, så därför tror jag inte det vore bra för vårt lands ekonomi att gå med.


Bruno Karlsson, pensionär.
Hur kommer du att rösta?
– Nej, ett klart och tydligt sådant.
Varför?
– Jag vet hurdant jag har det, men om vi går med i EMU vet jag inte hur jag kommer att få det i framtiden.


Basse Hussain, blomsterhandlare.
Hur kommer du att rösta?
– Vet ej.
Varför? – Jag måste få tillräckligt med information först innan jag kan bestämma mig. Till exempel priserna på blommor från EMU-landet Holland har gått upp rejält trots att vi bägge är med i EU, men vad det beror på vet jag inte säkert.


Kenneth Peterson, butikschef.
Hur kommer du att rösta?
– Ja.
Varför?
– Jag tycker egentligen att den här omröstningen är bortkastade pengar.
I och med att vi gick med i EU sa vi ja till EMU också. Man kan inte stå med fötterna i två olika läger.

Pamela Bernal, kassörska.
Hur kommer du att rösta?
– Ingen aning.
Varför?
Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på EMU än.

Gun-Britt Nilsson, pensionär.

Hur ska du rösta?
– Nej.
Varför? – Jag tycker inte att EMU-länderna har det bättre än vi. Snarare sämre med både arbetslöshet och höjda priser.Samma valuta i Europa


EMU står för den ekonomiska och monetära unionen, som är en del av samarbetet inom Europeiska unionen, EU. Fullt ut innebär EMU att länderna har samma valuta och gemensam penningpolitik. Med EMU stärks också samordningen av medlemsländernas ekonomiska politik. EMU ska bidra till den europeiska integrationen, det vill säga fördjupa det politiska och ekonomiska samarbetet inom EU och knyta medlemsländerna närmare varandra.


Beslutet att bilda EMU fattades 1991 av EU:s medlemsländer när fördraget om Europeiska unionen, även kallat Maastrichtfördraget, hade förhandlats fram. I beslutet slogs fast att valutaunionen skulle upprättas senast 1999.


I dagsläget står tre av EU:s 15 medlemsländer utanför EMU-samarbetet, det är Storbritannien, Danmark och Sverige. Om Sverige väljer att delta i EMU införs euro som valuta och svenska kronor försvinner som betalningsmedel.


Mer information (på svenska) om EMU har bland annat Sveriges riksbank på www.riksbank.se och Finlands bank på webbplatsen www.bof.fi.
 

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.