Årgång 38 Nr 4 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Socialjouren – ett stöd vid akuta problem

Misshandel, självmordsförsök, missbruk och familjeproblem, för socialjouren börjar arbetet klockan 16.00 och slutar inte förrän 08.00 nästa dag. Två socialsekreterare finns i tjänst varje natt. De vet aldrig hur arbetspasset ska avlöpa. Ibland handlar det bara om telefonrådgivning medan andra nätter kan vara betydligt tuffare.

Socialjouren är ett samarbetsprojekt mellan polisen och kommunerna i Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Upplands Bro. Det startade för två år sedan. Projektet löper ut vid årsskiftet men kommunerna samt polisen är mycket nöjda så det är troligt att verksamheten kommer att fortsätta.
Totalt arbetar fem socialsekreterare samt en chef på halvtid på socialjouren. Alla har en bred erfarenhet av socialt arbete och är auktoriserade socionomer.


Marie Kjellqvist Isberg och Inger Stenlund är socialsekreterare med 20 års erfarenhet inom socialtjänsten var.


– För att jobba här bör man känna till hur socialtjänsten fungerar och ha en bredd i sin erfarenhet berättar Marie Kjellqvist Isberg.

Svåra bedömningar

– Det handlar ibland om svåra bedömningar, berättar Inger Stenlund. Vi måste ta beslut direkt. Socialtjänsten har fyra månader på sig för att utreda ett ärende innan beslut fattas. Den tiden har inte vi. Om ett ärende leder fram till ett tvångsomhändertagande måste vi kontakta politikerna direkt under natten för att få deras godkännande.


Trots de tuffa arbetstiderna (nattskift) trivs Marie Kjellqvist Isberg bra med arbetet. De har blivit väldigt positivt bemötta både från kommunerna och från polisen.

Vad är det bästa med jobbet?


– Att känna att vi gör en insats, säger Marie. Vi kommer in i ett akut skeende och gör vad vi kan, sedan slussar vi ärendena vidare. Då är vår insats avslutad. För det mesta är arbetet mycket tacksamt, men ibland kan jag känna mig maktlös.

Ofta ögonvittnen

Socialjouren blir ofta ögonvittnen till olika akuta händelser då klienterna är mottagliga för hjälp. De beskriver detta i jourrapporterna och hjälper på så sätt socialtjänsten att komma igång snabbare med åtgärder. Det blir då lättare att motivera klienterna att ta emot hjälp när de besöker socialtjänsten.
Är de aldrig rädda när de ska ut på ett ärende?


– Vi säger till polisen om vi tror att det kan bli stökigt. Ofta finns en patrull i närheten och polisen kan ringa och kontrollera hur det går, berättar Inger. I svåra fall åker vi och polisen tillsammans.

Handledning var tredje vecka

För att orka med arbetet har de handledning var tredje vecka. Då träffar socialsekreterarna en utomstående och får prata igenom de senaste veckornas ärenden och diskutera varför de agerade som de gjorde och hur de kände.


– Det är bra med handledning. Egentligen skulle vi ha det oftare. Jag tycker ofta att det är de socialsekreterare som senast varit i tjänst som pratar mest. Ärenden som var för tre veckor sedan har hunnit sjunka undan, berättar Marie.


Om något riktigt dramatiskt hänt får socialsekreterarna debriefing. Det är en metod att bearbeta och reducera stress efter det att människor utsatts för traumatiska händelser.

Marie berättar om ett samhälle med mycket våld.

Orättvis bild

– Alla som arbetar här blir frustrerade när vi ser den bild som pressen ger av umgängestvister. Vi tycker inte att den är rättvis, förklarar Marie.


Det är mycket bekymmer med de män som misshandlar sina kvinnor och som begår sexuella övergrepp. Kvinnorna har svårt att stå emot. Det finns för få maktmedel enligt Marie. När kvinnan väl bestämmer sig för att bryta med mannen blir det ännu värre. Vägen till frihet är lång och jobbig.


– Kvinnorna är rädda för de här männen och även om de står på sig händer det ofta att åklagaren inte gör något eller att det inte blir någon fällande dom. Det är frustrerande att se hur lite skydd samhället erbjuder utsatta kvinnor och barn.


Vad beror våldet på?


– Det är fråga om makt och prestige. En del män som tappar position och som misslyckas i livet tar ut det på sin kvinna.


Marie tycker att män borde ha mer umgänge sinsemellan och försöka hjälpa varandra istället för att leva ut allt i förhållandet.


– Behovet av att ha makt är en stor svaghet hos de här männen. De kan ha en bra position i samhället men vill ändå ta ut makt hemma.


Jobbigast är när barn är med i bilden. Barn som blir vittne till att föräldrarna slåss far oerhört illa.

Räddat liv
 

När arbetet är som mest dramatiskt har det hänt att de räddat liv.


– En gång var det en kvinna som ringde till oss och var orolig för sin tidigare svärson. Jag ringde upp mannen och fick fram att han hade tagit tabletter och vilken sort. Under samtalets gång larmade jag polis och ambulans och fick honom att gå och öppna dörren. Det räddade hans liv, berättar Marie.


Även om arbetet ibland är tufft är det oftast odramatiskt. Det kan ofta räcka med rådgivning per telefon. Det kan till exempel vara tonårsföräldrar som behöver stöd. Andra ringer för att ta reda på hur de ska agera ifall en jobbig situation uppstår. De vill veta vad som är lagligt och vad de inte får göra.

 Socialsekreterarna svarar alltid i telefon, även när de är ute på jobb. Allmänheten ska veta att de alltid kan få tag på dem och att de alltid kommer att bli kontaktade om de begär det.


– Vi brukar skoja om att det inte är tussilago som är det första vårtecknet, berättar Marie. För oss är det när vi får in de första ärendena om tjejer som är på rymmen. De är oftast borta någon eller några dagar. Ibland ringer de hit och är rädda att föräldrarna ska bli arga när de kommer tillbaka, medan föräldrarna inte önskar något högre än att de ska komma hem.


Socialjouren i Norrort ger råd och stöd
vid akuta sociala problem.
Telefon: 444 45 03 eller 444 45 04
Fax: 594 953 24
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 17.00-02.00
Fredag kl. 15.00-02.00
Lördag-söndag kl. 16.00-02.00
Besöksadress:
Polishuset, Tingsvägen 7, Sollentuna

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.