Årgång 38 Nr 4 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion

Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161

peter.holstad@sollentuna.se

Elbolaget som hellre är först än störst

Kommunens helägda energibolag Sollentuna Energi AB arbetar i teknikens frontlinje. Bredband är väl utbyggt och bolaget var först med att installera mätare för fjärravläsning av elförbrukningen. Den avreglerade marknaden till trots har Sollentuna Energi fortfarande 94 procent av elmarknaden i kommunen.

Nu har det hunnit gå fem år sedan 23 000 elmätare för fjärravläsning installerades hos hushållen i Sollentuna. Idag är man uppe i 24 000. Genom installationerna kan företaget få fram alla resultat över elförbrukningen i sin server. Dessa omarbetas automatiskt till fakturor som distribueras till kunderna.

Först med fjärravläsning

– Vi har utmärkt oss med att vara först i landet med att införa fjärravläsning av elmätare, berättar Bo Andersson, verkställande direktör för Sollentuna Energi AB.


Det här har gjort att Sollentunas elabonnenter inte får några preliminärräkningar. Du kan som elkund gå in på webben och se din egen elförbrukning timme för timme. Företaget tjänar pengar på det nya systemet, som gjort att hela hanteringen har kunnat rationaliseras.


Detta är en anledning till att Sollentuna Energi har haft bland de lägsta elpriserna de gångna tre åren. Nu är lagen på väg att ändras. 2009 ska samtliga kunder i Sverige få elavläsning varje månad.


Systemet har väckt stort intresse. Sollentuna Energi har tagit emot många besökare som vill lära sig hur det fungerar.


– Besökarna vallfärdar hit. Vi har haft besök från de nordiska länderna, Mellersta Östern och Europa, berättar Bo stolt.


Tidigare kostade det 2 500 kronor när kunderna ville byta elleverantör, eftersom ny mätare måste installeras, hos Sollentuna Energi var detta kostnadsfritt.


Sollentuna Energi har inga planer på att bli större eller att expandera utanför Sollentuna.


–Vi har en effektiv storlek och skulle antagligen få en dyrare hantering om vi blev mycket större, säger Bo Andersson. Sollentuna Energi är ett välskött företag som under en lång tid haft bra styrelse och bra chefer.
 

Högsta tätheten bredband i Sverige

Ett annat område där Sollentuna Energi utmärker sig är bredbandsnätet. Idag har man 12 500 bostäder anslutna, varav 1 600 i småhus. I och med detta har Sollentuna den högsta tätheten av bredband i Sverige. Alla som vill ha bredband kan få det till ett lågt pris. Ett extra plus är att man via bredband också kan se på tv, video on demand samt ha sitt telefonabonnemang till lägre avgifter än Telia. Även bredbandet lockar internationella besökare. Sollentuna Energi har tagit emot besök från Asien, Australien och USA. Exempel på företag är Microsoft och Intel.


Den framtidsvision som Bo Andersson ser är att bolaget ytterligare ska förbättra tjänsteutbudet för bredband. Man kommer att marknadsföra fler tjänster i bredbandsnätet.

Stora investeringar i Silverdal

– Nästa stora investering är Silverdal, berättar Bo. Det är investeringar för nät, el, fjärrvärme, fjärrkyla och bredband. För att klara detta bygger vi om och spänningshöjer fördelningsstationen i Edsberg.

Sollentuna Energi arbetar också med fjärrkyla.


– Det är fråga om komfortkyla för affärsidkare och kontor, förklarar Bo. Med fjärrkyla är det möjligt att hålla en inomhustemperatur på 20 grader året runt.


Fjärrkyla levereras under hela året, eftersom apparater och belysning gör att det kan bli för varmt även när det är vinter. Högsäsongen sträcker sig från maj till september.


– Vi kyler endast med naturens hjälp, berättar Bo. Vi tar vatten från Edsviken.

Under vintern kyler de ner Brunkebergsåsen med kallt vatten från Edsviken. Vid behov utnyttjas det kalla vattnet för att sänka inomhustemperaturen hos näringsidkare i centrala delarna av Sollentuna samt i Häggvik.
 

Miljömedvetet företag

Sollentuna Energi är mycket miljömedvetna. De använder bilar som drivs med förnyelsebara bränslen. De har en bil som drivs med el och flera bilar som drivs med etanol och raps. Företaget äger totalt 30 miljöbilar. Bo är irriterad över att kommunen inte gör mer på miljöbilssidan. Hur är det med miljömedvetandet privat?


– Jag kör själv en bil driven på etanol och har också en elbil. Många i personalen har egna etanol- eller rapsdrivna bilar.
 

Om Sollentuna Energi AB

Antal anställda 2002:
41, tre av fyra är män
Vanligaste yrkeskategorier:
ingenjörer och tekniker
Koncernens resultat 2002:
32 miljoner kronor

 

Tillbaka


 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.