Årgång 38 Nr 5 2003.
Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun
Webbversion
Peter Holstad
Chefredaktör
tel 08-57921161
peter.holstad@sollentuna.se

Arbetslös it-företagare startar teaterskola

I en villa i Skälby i Sollentuna har cirka 100 barn gått på teaterskola i sommar. Initiativtagare till den nystartade skolan är Robert Bromley, en 50-årig teaterentusiast med förmåga att få saker och ting att hända.

Tag chansen att påverka!

Den 14 september ska vi lägga våra röster för ett ja eller nej till euron samt för ja eller nej till trängselavgifter. Det är viktigt att du utnyttjar din rätt att rösta.

Ja eller nej till Euron?

Här har ja- resp. nejkampan-jen fått tillfälle att ge sina argument inför folkomröst-ningen om EMU.

Centerpartister åter i nämnderna

Mahmut Çelik avsade sig sina uppdrag i samtliga nämnder. Centerpartister valdes in efter Mahmut Çelik på dessa uppdrag.

Tjejjouren lyssnar
på tjejerna

Det är viktigt att unga tjejer känner att vuxna tar deras problem på allvar, menar Jessica Lagerdahl och Ella Ström på Sollentunas tjejjour.

Jessica Lagerdahl jobbar ideellt i tjejjouren.

Dyrt att gå med i EMU

Ta vara på möjligheten att säga din mening den 14 september om euron och trängselavgifter, uppmanar miljöpartiets gruppledare i kommunfullmäktige, Jeanette Belovarsky.

Rösta om EMU

All information om hur du går tillväga vid omröstningen den 14 september.

 

Rösta om trängselavgifter

Allt du behöver veta om folkomröstningen om trängselavgifter.

 

Vallokaler i Sollentuna

Här hittar du vallokalerna i Sollentuna.

 

Valstugor på Turebergs torg

Nu finns två valstugor på Turebergs torg, en för ja respektive en för nej till EMU.

Elevstöd i en enhet


Nu kommer alla resurser för elevstöd att samlas i en enhet under en chef.

 

Inga intagningar i vuxenutbildningen

Inför höstens intagning har inga nya studerande tagits in till vuxenutbildning på gymnasienivå.

 

Flexibel skolstart

Sollentuna kommun har uppvaktat utbildnings-departementet om flexibel skolstart.

Golfklubb tvåa

Sollentuna Golfklubb slutade tvåa när lag-SM för herrar avgjordes .

Litterär picknick

Söndagen den 7/9, kl 13-15 vid fontänen utanför Edsbergs slott.
 

Friskis & Svettis
i egen lokal

Friskis & Svettis har invigt sin egen lokal  i Sollentuna.

 

 

Friidrottsskolan, kul på sommarlovet

Sommarfriidrottsskolan är otroligt populär och drar till sig barn och ungdomar även från andra kommuner.

 

Löpning i friidrottsskolan.

Titta på Vänortsspelen

Den 10 september är det dags för Vänortsspelen. Friidrottande skolungdomar från Danmark, Finland, Norge och Sverige!

Isländska konstnärer

”Dialogue with Nature” en utställning med  tre isländska konstnärer pågick under som-maren på Edsvik konsthall.

 

Sollentunasalongen ska nå bredare publik

Jurybedömd konst från konst-närer  i kommunen och övriga Sverige visas.

 

Lyssna till föreläsningar med Cyndee Peters

Cyndee Peters kommer att  bjuda på tre föreläsningar med tre olika teman i Amorinasalen i höst.

Funktionshindrade
ska ha god och likvärdig omsorg

Lotten Rudberg Flismark, vård- och omsorgscontroller ska granska  kommunens omsorg om funktionshindrade.

Så kan du påverka Sollentuna

Ställ frågor på kommunens webbplats eller direkt på fullmäktigemöten.

 

NÄMNT I
NÄMNDERNA

Ny nämnd för demokrati- och integrationsfrågor på remiss

 

Sollentunas skolor ser om sina hus

I år satsar kommunen på att rusta upp Sofielundsskolan, Norrvikens skola, Helene-lunds-  och Rösjöskolan.

Serien

 

Läs fler nummer av Sollentunajournalen

 Utgivningsplan för Sollentunajournalen 2003

Utgivning
Redaktion:
Chefredaktör Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
 
Annonsmanus.
För bokning av annonser under 2003 kontakta:
Peter Holstad, tel 08-579 211 61
Eva Nilsson, tel 08-579 210 50
Annonspriser och mått
Nr 1 v 9 25 feb v 7 10 feb
Nr 2 v 14 1 apr v 12 17 mars
Nr 3 v 19 6 maj v 17 22 april
Nr 4 v 24 10 juni v 22 26 maj
Nr 5 v 35 26 aug v 33 11 aug
Nr 6 v 39 23 sep v 37 8 sep
Nr 7 v 44 28 okt v 42 13 okt
Nr 8 v 48 25 nov v 46 10 nov
Tidningen delas även ut i Sollentuna centrum och i tidningsställ runt om i Sollentuna.