Nr 6, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nej till EMU och trängselavgifter

Folkomröstningarna gav sällsynt klara besked från väljarna i fråga om valutan och införande av trängselavgifter i trafiken. Några politiker som varit engagerade i valrörelsen kommenterar resultaten.

Läs mer
Valresultatet - så gick valet i Sollentuna

"Jag blir lycklig av att göra andra glada"

Catharina Rehnfeldt sprudlar av energi. Hennes ögon strålar när hon berättar om Sollentunagymnasterna. Hon är NO-läraren som satsar i princip hela sin fritid på gymnastiken. När hon ser barnens glädje över att ha klarat ett svårt moment, då får hon betalt för sina ansträngningar.

Läs mer

Anna Lindh finns inte längre bland oss

Riksdagsledamoten och före detta regeringskollegan Britta Lejon skriver om sina minnen av Anna Lindh.

Läs mer

Samtal om framtidens ekonomi

Prognosen för 2003 pekar på ett negativt resultat på 15 miljoner kronor. Det kom bland annat fram på kommunfullmäktige.

Läs mer

Akuta besparingar i årets budget

Ekonomiska balanskrav tvingar kommunen skära ner i årets budget.

Läs mer

Vägverkets planer med kommunen

Vägverket region Stockholm presenterade sina aktuella vägprojekt i kommunen vid ett möte med företrädare för Sollentuna kommun den 25 augusti.

Läs mer

Nya murar byggs i Edsbergsparken

Stenmurarna som utgör vägbanken mellan Edsbergs säteri och Edsbacka krog renoveras och byggs ut.

Läs mer

Nakna svenskar

Dag Öhrlund är en av deltagarna på Sollentunasalongen vid Edsvik konsthall.

Läs mer

Sollentuna vann vänortsspelen

144 skolungdomar tävlade om medaljerna och äran i de olika grenarna när vänortsspelen firade 50-årsjubileum.

Läs mer

Sim- och sporthallen 30 år

Sim- och sporthallen erbjuder besökarna många olika arrangemang under sitt öppna hus den 12 oktober.

Läs mer

Utbildningsdepartementet tveksamma till flexibel skolstart

Sollentuna har tillsammans med tre kommuner uppvaktat utbild-ningsdepartementet för att få införa försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan.

Läs mer

Familjehemmens dag på Gröna Lund

I slutet av augusti gick 14 kommuner runt Stock-holm ihop och arrangerade Familjehemmens dag på Gröna Lund. Det blev succé!

Läs mer

Kulturskolan i nygamla lokaler

Kulturskolan har fått 350 kvadratmeter för musik, dans och drama.

Läs mer


Notiser
Årets förskolechef och årets rektor
Familjecentralen underlättar för barnfamiljer
Radhus- och villaföreningar i Edsberg firar 50 år
Osäker framtid för Segeluddens brygga
Rudbeck direkt under barn- och utbildningskansliet
Nya fristående förskoleklasser och grundskolor kan starta
Höjda avgifter på biblioteket
Plats för mobilmast
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl
Jordskredsseger för ett nej till trängselavgifter
Läs mer


Serien 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61