Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Aniaraskolornas pedagogiska miljö ska utvecklas

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att starta ett pilotprojekt för att utveckla den pedagogiska miljön i Aniaraskolorna i Sollentuna. Syftet är att en större andel av skolornas elever ska uppnå målen för grundskolan.

Aniaraskolorna består av Turebergsskolan och Töjnaskolan med förskola för barn 1-5 år och skolår F-9. När planerna på en ny Turebergsskola lagts på framtiden väljer barn- och ungdomsnämnden istället att satsa på ett utvecklingsprojekt.

– Vi ska se över och utveckla den pedagogiska miljön. Det gäller både mjuka och hårda faktorer som pedagogik, undervisningsgruppernas storlek, profilinriktningar och lokaler. Miljön måste upplevas som stimulerande för både elever och lärare. Det säger Maria Stockhaus (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Nu startar arbetet med en förstudie för att definiera vilka insatser som krävs. En extern konsult har fått i uppdrag att se över fastigheter och den pedagogiska miljön. Konsulten ska rapportera sina slutsatser inom en månad.

– Det här är ett prioriterat projekt. Vi ska titta på om det går att ha mer undervisning i mindre grupper. Det här blir ett pilotprojekt. Vi har en hel del skollokaler som inte är anpassade till modern undervisning. Vi vill ta reda på hur man kan göra för att utnyttja lokalerna mer effektivt och samtidigt mer pedagogiskt, säger Maria Stockhaus.

Under våren 2004 fattas beslut och projektet drar igång vid läsårsstart nästa höst.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61