Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Brottsförebyggande åtgärder

Plan- och fastighetsutskottet har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en checklista för bland annat brottsförebyggande åtgärder i stadsplaneringen. Hedvig Forsselius, bildar tillsammans med stadsarkitekt Jan Enfors och planarkitekt Mats Wallén den projektgrupp som fått uppdraget. Checklistan kommer att utvidgas och också omfatta en redovisning av hur listan ska tillämpas.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61