Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Flerfamiljssystem

Barn- och ungdomsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att skapa en särskild barnomsorgscheck för familjedaghem i form av flerfamiljssystem, att revidera villkoren för flerfamiljssystem samt att ta fram anvisningar för hur man gör om man vill bilda ett flerfamiljssystem. Flerfamiljssystem bildas när två eller flera familjer startar ett företag för att driva förskoleverksamhet.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61