Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Flexibel skolstart även 2004

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att genomföra intagning till skola även våren 2004. Barn- och utbildningskansliet har fått i uppdrag att i samarbete med intresserade skolor, göra skälen för en flexibel skolstart tydligare, skriva en handlingsplan för hur en mer flexibel övergång mellan förskola och skola ska genomföras samt att marknadsföra den flexibla skolstarten till föräldrar. En utvärdering av den flexibla skolstarten ska göras i juni 2005.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61