Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Inga hyresvillor i Östra kvarnskogen

Sollentunahem drar sig ur projektet med exklusiva hyresvillor.

För ett år sedan skrev Sollentunajournalen om Sollentunahems och Folkhems planer på exklusiva småhus i området. Projektet har stannat upp och framtiden ser oviss ut i dagsläget.

– Byggkostnaderna gjorde att hyrorna skulle bli så höga att hyresnämnden inte hade godkänt dem. Därmed hade vi inte kunnat finansiera projektet. Dessutom gör konjunkturen att marknaden inte har tillräckligt stort intresse för den här typen av boende, varken hos företag eller privatpersoner. På ett eller annat sätt kommer det att byggas villor i Kvarnskogen, men det lär inte blir några hyresvillor. Det blir inte heller Sollentunahem som kommer att bygga dem, säger Sollentunahems marknadschef Bo Bengtsson.

Sollentunahem avser att sälja projektet till någon annan spekulant.

Folkhem fortsätter

Folkhems planer verkar däremot ligga fast. Produktionsstart av 40 friliggande villor är planerad till första kvartalet 2004. Folkhem har tre hustyper i form av friliggande villor från 110 till 127 kvadratmeter med 3-4 sovrum ritade av akitektkontoret Brunnberg & Forshed. Husen kommer att säljas med tomträtt med möjlighet att vid senare tillfälle köpa tomten av kommunen.

Visningshus kommer att finnas våren/sommaren 04. Prisbilden ligger från 2.890.000 till 3.750.000 kronor och försäljning sker genom Christer Magnusson på Folkhem.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61