Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år

I år har barn- och ungdomsnämnden beslutat att av besparingsskäl inte ge ut katalogerna "Att välja skola i Sollentuna läsåret 2004-2005" och "Att välja förskola och familjedaghem i Sollentuna 2004". Kommunens webbplats kommer istället att användas för denna information.

Barn- och utbildningskansliet kommer dock att producera två enklare trycksaker där det ska framgå hur och när man söker plats samt vilka regler som gäller. Foldrarna kommer bland annat att finnas på bibliotek och i Turebergshusets reception.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61