Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern

Avtalet mellan moderaterna, folkpartiet och Mahmut Çelik (c) från slutet av april 2003 har övergått till en samverkan med centern i Sollentuna.

En av centerns två ledamöter, Mahmut Çelik, valde i våras att ignorera sitt eget partis samarbete med regnbågskoalitionen för att istället fortsätta samarbetet med folkpartiet och moderaterna vilket orsakade en spricka i centerpartiet. På grund av vårens politiska turbulens i Sollentunacentern har partiet valt en ny gruppledare, ersättaren Allan Blomquist (c), för sin fullmäktigegrupp efter Anki Elken (c). Sedan september består den politiska majoriteten i kommunen av moderaterna, folkpartiet och centern.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61