Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Ny nämnd för integration och demokrati

Ännu har inget beslut tagits om en ny nämnd för integrations- och demokratifrågor. I det förslag som majoriteten lämnat till kommunstyrelsen för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige föreslås bland annat:

Att en ny nämnd inrättas – Integrations- och demokratinämnden – från och med 1 januari 2004.

Att den nya nämnden får ansvar för att samordna kommunens uppgifter inom områdena demokrati, jämställdhet, invandrar- och flyktingverksamhet samt övrig integration.

Att referensgruppen för integrationsfrågor upphör som organ i kommunens organisation.

Om detta beslutas i kommunstyrelsen kommer ärendet upp för beslut i kommunfullmäktige den 17 november.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61