Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie

Gunnar Sahlin, fil. dr. och ersättare för socialdemokraterna i kommunfullmäktige har av regeringen utsetts till ny Riksbibliotekarie och chef för Kungl. biblioteket under perioden 1 oktober 2003 – 30 september 2009.

Gunnar Sahlin, som disputerade i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 1989, kommer närmast från Stockholms universitetsbibliotek där han varit överbibliotekarie.

–Som chef för Kungl. Biblioteket ska jag leda den här verksamheten. Jag ska samordna bibliotekets uppgifter, säger Gunnar.

Det betyder att se till att bibliotekets stora samlingar fungerar väl. Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Detta betyder att biblioteket samlar in allting som trycks och ges ut i Sverige. Dessa skrifter får inte lånas hem utan måste läsas i biblioteket. Den som vill låna hem romaner eller skolböcker ska vända sig till ett folk/kommunbibliotek.

Biblioteket har också en omfattande IT-verksamhet, där man samlar in allt som finns på alla svenska webbplatser.

Kungl. biblioteket tar fram LIBRIS, en nationell samkatalog för svenska bibliotek. Cirka 300 bibliotek i Sverige registrerar sitt material i LIBRIS. Av dessa är de flesta universitets-/högskole- och specialbibliotek. Några folkbibliotek registrerar också i LIBRIS. Mer än 1000 svenska och utländska bibliotek beställer fjärrlån av böcker och artiklar via LIBRIS.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61