Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentunajournalen till final

Den 17 november blir det galaföreställning i Stockholm då Svenska Publishingpriset delas ut i 15 olika klasser, allt från fackböcker till verksamhetsberättelser. Sollentunajournalen är tillsammans med fem andra tidningar nominerad i klassen medborgartidningar. Tävlingen arrangeras av företaget Populär kommunikation. Vi återkommer med resultatet i nr åtta den 25 november.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61