Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

SM på Sollentunavallen år 2006

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att tillsammans med Turebergs Friidrottsklubb, Svenska Friidrottsförbundet och Tekniska kommittén göra en första besiktning av Sollentunavallen. Kultur- och fritidsnämnden vill senast i december ha en redovisning över vilka åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra tävlingen. Detta ska sedan delges kommunstyrelsen.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61