Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter

Kommunstyrelsen har beslutat att avvisa det förslag som Sollentunahem tagit fram för att minska kommunens hyreskostnader med 30-50 miljoner kronor.

När diskussionerna om en eventuell försäljning av delar av Sollentunahem var aktuella förra hösten presenterade Sollentunahem ett förslag i syfte att minska kommunens hyreskostnader med 30-50 miljoner kronor. En extern konsult har gått igenom förslaget och efter deras rapport bedömer kommunstyrelsen att förslaget inte är genomförbart.

Kommunledningskontoret får nu i uppdrag att tillsammans med Sollentunahem genomföra åtgärder som förbättrar kommunens finansiella behov. Åtgärderna ska inte bestå av försäljning av Sollentunahems bostadsfastigheter.


Notiser
Brottsförebyggande åtgärder
Flexibel skolstart även 2004
SM på Sollentunavallen år 2006
Flerfamiljssystem
Sollentunahem får inte sälja verksamhetsfastigheter
Nu styr moderaterna, folkpartiet och centern
Sollentunajournalen till final
Ny nämnd för integration och demokrati
Gunnar Sahlin ny riksbibliotekarie
Inga kataloger över skolor och förskolor nästa år
Nypremiär med antik- & kuriosa på mässan

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61