Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

30 kilometer i Töjnan

Efter samtal mellan invånare, kommunen och andra aktörer i Töjnan genomfördes under hösten 2002 ett projekt för att höja trafiksäkerheten i området, särskilt med tanke på barnens speciella situation i trafiken.

I hela området har hastigheten begränsats till 30 km/timme. Farthinder har satts upp och man har gjort avsmalningar från bussgatorna in i området. I oktober utvärderas vad de som bor, verkar eller trafikerar Töjnan tycker om projektet. Under två veckor fanns en enkät på Sollentuna kommuns webbplats där man kunde svara på några frågor om framkomlighet, trafiksäkerhet med mera. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras i början av november.


Avsmalnande farthinder i Töjnan.

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61