Nr 7, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Våldet mot kvinnor uppmärksammas i ny kampanj

Operation kvinnofrid genomför i mitten av november sin fjärde kampanj för att öka kunskapen och medvetenheten om mäns våld mot kvinnor och hur det även drabbar barnen.

Brottsförebyggande rådet (brå) och socialtjänsten i Sollentuna kommer att se till att affischer sätts upp runt om i kommunen och på entréplanet i Turebergshuset, där det även kommer att finnas informationsmaterial, så kampanjen kommer att synas. En uppmaning har gått ut till bibliotek, skolor och fritidsgårdar med förslag på hur kampanjen kan uppmärksammas. På Sollentuna bibliotek kommer man att exponera litteratur i ämnet.

– Socialtjänsten i samarbete med brå kommer vidare under kampanjen att gå ut med en inbjudan till en konferens med utbildning i januari om hur vi kan förbättra den lokala samverkan. Inbjudan går till "upptäckargrupper", det vill säga till yrkesgrupper som kan komma i kontakt med misshandlade kvinnor, berättar Sollentuna brottsförebyggande råds samordnare Hedvig Forsselius.

Kvinnojouren i Sollentuna inriktar sig på att synas lokalt under kampanjveckorna för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor. De kommer att sprida information om sin verksamhet på sjukhus, vårdcentraler, polisen, socialkontoret och familjecentralen. De kommer också att ta fram ett flygblad som ska delas ut vid alla pendeltågsstationer i Sollentuna.

– Vi märker att fler kvinnor söker sig till oss under och efter sådana här kampanjer, så kampanjerna behövs, säger Kina Sjöström, vikarierande föreståndare för kvinnojouren i Sollentuna.

Hit kan utsatta kvinnor vända sig som behöver stöd och hjälp:

Socialtjänstkontoret, Ekonomi- och mottagningsenheten

På enheten tar man emot kvinnor som behöver hjälp och slussar kvinnorna vidare till andra avdelningar inom socialtjänsten beroende på vilket stöd det gäller. Det kan till exempel röra sig om krisbearbetning eller ekonomiska frågor.
Telefon: 579 212 00
Måndag, onsdag, torsdag kl. 09.00-10.00, tisdag kl. 13.30-14.30

Kvinnojouren

Telefon: 35 60 69
Vardagar kl. 09.00-15.00
Måndagar och torsdagar även kl. 18.00-21.00

Socialjouren i Norrort

ger råd och stöd vid akuta sociala problem.
Telefon: 444 45 03 eller 444 45 04
Öppettider:
Måndag-torsdag kl. 17.00-02.00
Fredag kl. 15.00-02.00
Lördag-söndag kl. 16.00-02.00
Besöksadress:
Polishuset, Tingsvägen 7, Sollentuna

 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61