Nr 8, 2003, årgång 38 - Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun

Förnyelse pågår i Edsberg

Sollentunajournalen ska i detta och kommande nummer beskriva de olika kommundelarna som Sollentuna består av. Vi börjar i Edsberg som har en lång historia. Foto: Karin Pettersson

Läs mer om Edsberg - nya hus och gamla anor
Läs mer om Edsberg - "Vi trivs i Edsberg"

Möt konstnären Maria Ginzburg

Nyinflyttad akvarellvirtuos öppnar eget galleri i Fågelsången.

Läs mer

Budget 2004

Den 17 november antog fullmäktige i Sollentuna budget för 2004 och verksamhetsplan för 2004-2006. Den politiska majoriteten redogör för vad budgeten innebär och vilka prioriteringar som görs.

Läs mer

Ny integrations- och demokratinämnd

Budget för 2004 och verksamhetsplan för 2004 – 2006 var den stora frågan på kommunfullmäktigemötet den 17 november. Fullmäktige beslutade i stort sett i enlighet med kommunstyrelsens och majoritetens förslag till budget.

Läs mer

Se med tjuvens ögon

Det var ett av råden när närpolisen, brottsförebyggande rådet och kommunen bjöd in villaägareföreningar, grannsamverkare, hyresgästföreningar och övriga intresserade till ett möte om vardagstrygghet i Turebergshuset i slutet av oktober.

Läs mer

Fullsatt möte om flygbuller

Sollentunasalen i kommunhuset var fullsatt när kommunen bjöd in till möte om det ökande bullret från Arlandaflyget. Stolar från kafeterian bars in för att fler skulle få sittplats när politiker och tjänstemän från kommunen samt representanter från Luftfartsverket och länsstyrelsen skulle berätta vad som görs för att minska bullret.

Läs mer

Framtidens demensvård planeras nu

Vad gör man om en nära anhörig börjar tappa minnet och hur ska samhället klara att vårda sina gamla i framtiden? Sollentuna demensförening sökte svaren genom att bjuda in politiker, tjänstemän och allmänhet till debatt om framtidens demensvård.

Läs mer

Årets kulturstipendiater utsedda

Sollentuna kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och stimulera förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet.

Läs mer

Minska dina kostnader med energirådgivning

Nu är den nya energirådgivningen igång. Den ska svara upp mot det stora behov som finns av opartisk rådgivning kring energifrågor nu när energikostnaderna stiger och energimarknaden blir allt mer komplex.

Läs mer

Norrviken ska bli renare

Nu tas det krafttag för att rena Norrviken. I år byggs två reningsanläggningar för att minska föroreningarna och på sikt minska algblomningen i våra sjöar.

Läs mer

Rekordmånga besökte Arkivens dag

Liksom landets alla offentliga arkiv höll Sollentuna kommunarkiv öppet hus den 8 november. Alla som ville kunde titta på handlingar från Sollentunas historia. Dagen förgylldes med både spännande utställningar, filmer, föreläsningar, tävling och gratis fika.

Läs mer

Svensk industrihistoria i kommunens arkiv

Det jäser i kommunarkivet. Ett industrihistorisk intressant arkiv, från Jästbolaget i Rotebro, har deponerats i kommunens arkiv.

Läs mer

Vinteraktiviteter i Sollentuna

Vintersäsongen har redan börjat. Ishallen på Sollentunavallen har varit öppen sedan början av augusti. Här får du veta var du kan vintersporta i Sollentuna, bortsett från de konstfrusna anläggningarna krävs det förstås att kung Bore slår till.

Läs mer

Aktiv Ungdom firar 25 år i Sollentuna

Den ideella föreningen Aktiv Ungdom i Sollentuna fyller 25 år. Jubiléet uppmärksammas med ett evenemang i Sollentuna Centrum den 29 november mellan klockan 13.00-15.00. Det blir dans, musik, cirkus, småstjärnor, utställningar mm. Foto: Kristina Eriksson

Läs mer

Årets föreningsledare och initiativtagare belönade

Sedan är 1990 utdelas årligen stipendier till föreningsledare som utfört värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun. Det ena stipendiet ska alltid gå till en ledare som särskilt befrämjat kvinnlig ungdomsverksamhet.

Läs mer


Notiser
Ny barnomsorgstaxa
Fritidsverksamheten kvar på Överby ridskola
50 km på Norrvikenleden
Genomfartsförbud på Landsnoravägen under morgnar
50 km på Frestavägen
Begär 13 miljoner av regeringen
Inget pris till Journalen
Ledare
Torbjörn Rosdahl
Torbjörn Rosdahl
Sollentuna, en välskött kommun
Läs mer

Oppositionen
Roland Grip

Budget utan guldkant,
tycker (s)
Läs mer

Serien 

Förstasidan
Läs fler nummer av Sollentunajournalen

Skriv ut den här sidan

 

Redaktör: Peter Holstad, epost: peter.holstad@sollentuna.se, tel: 08-579 211 61